Modlitwa przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

W związku z pandemią koronawirusa obowiązuje zakaz zgromadzeń. Stąd w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski we „Wskazaniach dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z 21 marca br. wypowiada się jednoznacznie: „Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, numery 1347- 1350”

Poniżej przedstawiamy zmodyfikowany teksty modlitw przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ks. Krzysztof Chodkowski
Ceremoniarz diecezjalny

MODLITWA PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy czynią znak krzyża. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:  

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 16-a)

albo

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się tak, jak nas nauczył Zmartwychwstały Pan: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…(wszyscy wspólnie odmawiają modlitwę Pańską).

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Pomódlmy się za zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Wszyscy:

a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary; obdarz naszą rodzinę i wszystkich ludzi swoim błogosławieństwem i przyjmij nas kiedyś jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: 

Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:

Amen.

Jak duchowo, godnie przeżyć transmisję Mszy Świętej?

Rozpowszechniająca się epidemia koronawirusa postawiła nas wszystkich w trudnej sytuacji. Wierni, choć bardzo pragną świętować Eucharystię w kościołach, zmuszeni są, by przeżywać ją duchowo w swoich domach. Kapłani, okazując posłuszeństwo władzom Kościoła i władzom świeckim, a jednocześnie kierując się rozsądkiem i miłością do bliźniego, zobowiązani są do podporządkowania się limitowi wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach, a jest to jedynie pięć osób.

Jak – w takiej sytuacji – zadośćuczynić niedzielnej obecności na Mszy Świętej?

„Biskup łomżyński Janusz Stepnowski zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej (…) Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej Mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem.” (Źródło: diecezja.lomza.pl)

„Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa”. (bp Janusz Stepnowski, 14.03.2020, Źródło: diecezja.lomza.pl )

Jak rozumieć „odpowiedni sposób uczestnictwa”?

Powinniśmy uświadomić sobie, że w Mszy transmitowanej za pośrednictwem Internetu telewizji, radia również możemy starać się uczestniczyć, a nie tylko jej wysłuchać, nie tylko obejrzeć ją jak jakiś program w telewizji. Niezależnie od tego, w którym miejscu ja będę się znajdować, Jezus tak samo złoży Siebie w ofierze na ołtarzu – wymaga to więc ode mnie pełnego skupienia, zaangażowania się w tę tajemnicę wiary.

Co może pomóc nam pełniej zaangażować się w duchowe przeżycie Mszy Świętej?

1) Dobre przygotowanie

Niech pokój, w którym będziesz oglądać transmisję Mszy (lub jej słuchać), stanie się na ten moment Twoją kaplicą. Przygotuj miejsca dla wszystkich, którzy razem z Tobą będą uczestniczyć w Mszy.

Jeśli chcesz, nakryj stolik białym obrusem. Postaw na nim krzyż, połóż Pismo Święte. Niech będzie odświętnie.

Odświętne niech będą także Wasze stroje – ubierzcie się dokładnie tak, jak ubralibyście się do kościoła.

Postaraj się, w miarę możliwości, przeczytać jeszcze przed Mszą czytania i Ewangelię przeznaczone na ten dzień (to dobra praktyka nie tylko teraz, kiedy przeżywamy Msze w naszych domach, ale również na przyszłość, kiedy będziemy mogli wrócić już do naszych świątyń). Nie tylko pozwoli Ci to lepiej wsłuchać się w Słowo Boże, ale gdy okaże się, że jakość transmisji nie pozwoli Ci zrozumieć dokładnie niektórych fragmentów, jeśli przeczytasz je wcześniej, nie ucieknie Ci ani jedno Słowo.

2) Dobre „wejście” w Mszę

Sprawdź dokładnie, o której godzinie zaczyna się transmisja i zawczasu otwórz stronę internetową z nią (odszukaj kanał w telewizji / program w radiu). Dzięki temu ewentualne „problemy techniczne” nie spowodują, że wpadniesz na Mszę 15 minut po jej rozpoczęciu.

Zaplanuj dobrze czas – tak, byś zdążył usiąść przed ekranem, wyciszyć się, wzbudzić intencję, z którą „przychodzisz” na tę Mszę.

Wycisz dzwonki w telefonie – tak, by nikt Ci w tym czasie nie przeszkadzał.

3) Uczestnictwo – zaangażowanie całej swojej uwagi

Nie oglądaj (nie słuchaj) transmisji Mszy Świętej jak meczu lub odcinka serialu. To nie jest czas na jedzenie, picie czy zmywanie. Jeśli oglądasz transmisję na Facebooku, postaraj się nie zwracać uwagi na czat, polubienia, nie przeglądaj w tym czasie Internetu.

Skup się na ołtarzu, na Słowie. Staraj się nie rozmawiać z domownikami.

Zadbaj o właściwą postawę ciała – tak jak podczas Mszy w kościele: wstawaj, siadaj i klękaj. Jeśli na stoliku postawisz krzyż i położysz Pismo Święte, możesz klęknąć zwrócony właśnie w ich stronę, by nie klękać przed ekranem telewizora/monitora.

Odpowiadaj na wezwania na głos. Jeśli potrafisz – możesz także śpiewać na głos pieśni. Odwagi. Dla Twoich domowników może to być piękne świadectwo wiary. Nie krępujcie się, by podać sobie dłonie w czasie Znaku Pokoju.

Staraj się uczestniczyć tak, jak robiłbyś to w kościele.

4) Ofiarowanie

W pewnym momencie Mszy kapłan wypowie słowa: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący”. Czym ma być moja ofiara i kiedy mam ją złożyć? W momencie, gdy zakończy się modlitwa wiernych, wierni siadają, a kapłan podchodzi do ołtarza. Bardzo często temu momentowi towarzyszy pieśń na ofiarowanie. Jest to chwila, by do ofiary składanej na ołtarzu dołączyć naszą, osobistą ofiarę (nie wypowiadaj jej na głos, ale pomyśl o niej w swoim sercu).

Co może być naszą ofiarą? Mogą być to nasze trudności, to, z czym sobie nie radzimy, co nas rani, może nasze choroby. Oddaj to wszystko Jezusowi. Mogą to być rzeczy dobre – nasza udana walka z pokusą, łaski, które otrzymaliśmy, osoby, które spotkaliśmy, to, co daje nam szczęście i za co jesteśmy wdzięczni Bogu. Złóż to Jezusowi na ołtarzu.

5) Komunia duchowa

Gdy uklękniemy, by słowami modlitwy, jak niegdyś celnik, wyznać Jezusowi, że nie jesteśmy godni, aby przyszedł do nas, pozostańmy jeszcze chwilę w pozycji klęczącej i wzbudźmy w sobie pragnienie zjednoczenia z Bogiem i Kościołem. By lepiej się skupić, możemy na ten moment przymknąć oczy.

Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, możemy w tym momencie przyjąć Komunię duchową. Polega ona na tym, że „pomimo braku dostępu do Najświętszego Sakramentu proszę o owoce Jego przyjęcia. Bóg może mi ich udzielić, ponieważ On sam nie jest ograniczony przez sakramenty” (o. Tomasz Grabowski OP, Źródło: stacja7.pl). Zanieśmy w tym momencie do Jezusa naszą modlitwę.

Jeżeli nie potrafisz pomodlić się własnymi słowami, możesz skorzystać z poniższych modlitw:

„Wierzę w Ciebie, o Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony, kocham Cię, Ciebie pragnę. Przyjdź do mego serca, przyjmuję Cię i proszę – już nie odchodź ode mnie. Niechaj pochłonie, proszę, Panie Jezu Chryste, duszę moją ognista i nad miód słodsza siła miłości Twojej. Niech umrę z miłości dla miłości Twojej, który raczyłeś umrzeć z miłości dla miłości mojej” (św. Franciszek)

„Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie” (św. Alfons Maria Liguori)

Jeżeli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, wzbudźmy w naszym sercu pragnienie złączenia się z Jezusem i przystąpienia do sakramentu pokuty, a następnie przyjęcia Komunii Świętej tak szybko, jak będzie to możliwe.

Po zakończeniu Komunii duchowej, uwielbiaj Jezusa, który właśnie przyszedł do Twojego serca (wychwalaj Go w swoim sercu, uwielbiaj Jego obecność, dziękuj Mu za nią i za Jego nieskończoną Miłość do Ciebie).

Źródła:
https://diecezja.lomza.pl/item/3023-przewodniczacy-kep-ograniczmy-liczbe-uczestnikow-nabozenstw-do-5-osob
https://diecezja.lomza.pl/item/2966-radio-nadzieja-transmisje-nabozenstw
https://diecezja.lomza.pl/item/2974-transmisje-mszy-sw-telewizja-radio-internet
https://stacja7.pl/rozmowy/tomasz-grabowski-op-sytuacja-epidemii-nie-zmienia-stosunku-do-eucharystii/


Zdjęcia: Duet Fotografów

Transmisja online Mszy Świętych – 29.03.2020

Zapraszamy w najbliższą niedzielę, 29.03.2020 do duchowego uczestnictwa we Mszach Świętych o godz. 9:00 i 16:00 odprawianych w naszym kościele.

Transmisje online, na żywo można będzie śledzić na naszej stronie na Facebooku:
https://www.facebook.com/parafiadlugosiodlo/

Zachęcamy także wszystkich, którzy nie zdążyli subskrybować jeszcze naszego kanału na YouTube o dołączenie do subskrypcji:
https://www.youtube.com/channel/UC6_8gxnhPOJIzBP9uUNkFuw
Zostało nam uzbierać około 100 subskrypcji – gdy je uzbieramy, będziemy mogli transmitować Msze na żywo również za pośrednictwem YouTube .
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy już dołączyli do subskrypcji!

Ogłoszenie parafialne, 25 III 2020 r.

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od dn. 25 III 2020r, we Mszy  Św.
 oraz innych obrzędach religijnych (np. pogrzeb) – może uczestniczyć maks. 5 osób. (nie licząc osób sprawujących posługę).

Prosimy o BEZWZGLĘDNE przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
I ZACHĘCAMY DO MODLITWY INDYWIDUALNEJ W DOMACH ORAZ KORZYSTANIA Z TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTEJ PRZEZ TELEWIZJĘ LUB INTERNET.

Komunikat Przewodniczącego KEP w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,
Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

Pogrzeby podczas stanu epidemii

DEKRET
o pogrzebach podczas stanu epidemii

Ze względu na stan epidemii zarządzam w całej Diecezji Łomżyńskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu, III forma pogrzebu, s. 176 – stacja tylko na cmentarzu).
Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób, łącznie z podejmującymi posługę liturgiczną i cmentarną.
Przypominam, że w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.
Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy poinformować o niniejszym dekrecie.

Dekret wchodzi w życie z dniem 22 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Łomża, dnia 21 marca 2020 r.

+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

Ks. Artur Szurawski
Kanclerz Kurii

Zdjęcie w miniaturze artykułu: diecezja.lomza.pl

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski

WSKAZANIA
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DLA BISKUPÓW ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski proponuje Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W trosce o jedność Kościoła w Polsce prosimy Biskupów Diecezjalnych o wydawanie szczegółowych rozporządzeń w oparciu o: Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. jak również w oparciu o poniższe wskazania.

W związku ze stanem epidemii przypominamy o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

Dyspensa

Przypominamy Biskupom Diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcamy do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl. Jednocześnie informujemy, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

Modlitwa prywatna i rodzinna

Z powodu ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii przypominamy zarządzenie Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br., aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,akapłani by troszczyli się o dodatkowe okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy Księży Biskupów o przypominanie wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.

Sakrament pokuty i pojednania

1. Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, zgodnie z prawem Kościoła (KPK kan. 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”). W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania. Zachęcamy jednak Biskupów Diecezjalnych, aby – jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych – zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej.

2. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał (KPK kan. 964-§ 1-2), to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

3. Przypomina się o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, jak np.:

 1. nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Zgodnie z normami zawartymi w „Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”, wyd. 2, Katowice 2010, nr 39: „Do biskupa diecezjalnego należy: a) Kierowanie dyscypliną pokuty w swojej diecezji oraz stosowanie odpowiednich adaptacji samych obrzędów zgodnie z normami ustalonymi przez Konferencję Biskupów. b) Ustalenie, po porozumieniu się̨ z innymi członkami Konferencji Biskupów, kiedy wolno udzielić ogólnego rozgrzeszenia sakramentalnego, z zachowaniem warunków ustalonych przez Stolicę Świętą”. Takie porozumienie zostało podjęte przez biskupów i potwierdzone przez Stolicę Apostolską dnia 10.03.1978 (Prot. CD 544/77) i zamieszczone w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”. W świetle powyższych ustaleń: „Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: 1) w niebezpieczeństwie śmierci; 2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka. Przypomina się, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich” (Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie, nr 38*). To znaczy, że grzechy ciężkie, odpuszczone w ramach spowiedzi z rozgrzeszeniem ogólnym, należy wyznać na najbliższej spowiedzi indywidualnej, pod sankcją zaciągnięcia nowego grzechu ciężkiego;
 2. nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II);
 3. zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów (potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – Breviarium Fidei, nr 434).

4. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

5. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

Komunia święta

1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku).

2. Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia 12.03.2020). Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

3. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo w liturgii Wigilii Paschalnej).

Wielki Czwartek

 1. w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa;
 2. co do księży, którzy nie mogą wziąć udziału we Mszy Świętej Krzyżma, biskupi diecezjalni mogą rozważyć odnowienie przyrzeczeń kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;
 3. z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych” (Pasch. Soll., 47);
 4. zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg (Mandatum).

Wielki Piątek

 1. Mszał Rzymski w rubryce 12 na Wielki Piątek daje ordynariuszowi miejsca możliwość zezwolenia lub nakazania na dołączenie specjalnej intencji „w poważnej i publicznej potrzebie”. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;
 2. nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

Wielka Sobota

 1. zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;
 2. nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku). Można go też umieścić na stronach diecezjalnych i parafialnych.

Niedziela Zmartwychwstania

 1. w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca się używania pokropień;
 2. chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Natomiast, zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
 3. w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mający uprawnienia od Stolicy Apostolskiej mogą udzielić zezwolenia duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.

Koncelebra

Wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

Zakończenie

11 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II skierował do biskupów polskich znamienne słowa.  Również aktualna sytuacja w Polsce „wymaga ogromnej mobilizacji i gotowości duchowej całej wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy. Zwracam się do was jeszcze raz z gorącym apelem: bądźcie na wzór samego Chrystusa «jako ci, co usługują», bądźcie «dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich» (Christus Dominus, 16). Niech za sprawą waszej ofiarnej i pełnej poświęcenia posługi Kościół w Polsce troszczy się o «braci najmniejszych» (por. Mt 10, 42), o ubogich, chorych, pokrzywdzonych, cierpiących i pozbawionych nadziei. Niech służy wszystkim ogromem zbawczych darów, jakie od Chrystusa otrzymał dla dobra każdego człowieka”.

Dziękujemy wszystkim Księżom Biskupom za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie.

Przez orędownictwo Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, powierzamy Panu Bogu posługę Księży Biskupów w tym trudnym czasie, upraszając potrzebne łaski.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Abp Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.03.2020 r.

Ogłoszenia 15 III 2020

Drodzy Parafianie. Odnosząc się do wytycznych Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz dekretu naszego Biskupa Janusza Stepnowskiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, jako Wasi duszpasterze, chcemy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

W naszej parafii pw. św. Rocha w Długosiodle:
1. Godziny Mszy Świętych w naszym Kościele pozostają bez zmian.
2. Wspólnie celebrowane nabożeństwa tj. Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Różaniec i inne, zostają zawieszone, zachęcamy  jednak  do rozważania tych nabożeństw w domu z modlitewnika.
3. Spotkania wszystkich grup i wspólnot parafialnych są zawieszone do odwołania.
4. Wszelkie spotkania formacyjne, kwadranse katechetyczne, spotkania dla narzeczonych są zawieszone.
5. We wszystkich Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych i w dni powszednie) wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób. W wypadku pogrzebu należy ograniczyć liczbę uczestników do najbliższej rodziny (maksymalnie 50 osób).
6. Księża rozdający Komunię Świętą zostali poinstruowani o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Tak otrzymaną świętą hostię należy włożyć od razu do ust przed odejściem od szafarza. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.
7. Informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona. Prosimy, aby nie całować stuły po spowiedzi oraz krzyży przy wejściu i wewnątrz w Kościele.
8. Rekolekcje parafialne zaplanowane na 20-22 marca tego roku są odwołane. Msze św. w piątek 22.03 o 7.00 i 15.00 w sobotę 21.03 o 7.00 i 17.00 w niedzielę bez zmian. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem intencji wywieszonych w gablocie. Czas wypełnienia obowiązku spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
9. Bardzo prosimy o to, żeby osoby chore, starsze, znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domach. Przypominamy, że osoby starsze i schorowane powinny uczestniczyć we Mszach św. poprzez środki masowego przekazu: telewizję, radio i Internet.
10. Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Dyspensa obejmuje osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
11. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach żywności, czy lekarstw. Jeżeli ktoś będzie w takiej potrzebie można to również zgłosić u duszpasterzy.
12. Prosimy także, na ile jest to możliwe, o ograniczenie korzystania z kancelarii parafialnej. W razie potrzeby prosimy dzwonić na numer telefonu parafialnego: 601 614 907.
13. Prosimy wszystkich parafian o modlitwę̨ w intencji ochrony przed chorobami, o zdrowie dla chorych, a także dla tych, którzy się nimi opiekują, dla lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Z ufnością odczytujmy znaki czasu, módlmy się, nawracajmy się, uznawajmy swoją zależność od Boga, dbając o siebie i nie zaniedbując czysto ludzkich środków ostrożności.