Sakramenty Święte


1. Chrzest

Chrzest jest to  pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych. Chrzest: gładzi grzechy, daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas członkami Kościoła katolickiego, daje udział w kapłaństwie Chrystusa. Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ…

Czytaj dalej >>>


2. Bierzmowanie

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które…

Czytaj dalej >>>


3. Eucharystia

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi…

Czytaj dalej >>>


4. Pokuta

sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym. Sakrament ten nazywany jest także: sakramentem nawrócenia, spowiedzią świętą, sakramentem pojednania. Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu Zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział…

Czytaj dalej >>>


5. Namaszczenie Chorych

Namaszczenie chorych to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością. Sakrament namaszczenia chorych rodzi u niektórych katolików wiele lęków i obaw. Dość często wzywają kapłana dopiero wtedy, gdy…

Czytaj dalej >>>


6. Kapłaństwo

Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się „wspólnym kapłaństwem wiernych” lub „kapłaństwem powszechnym”.

Czytaj dalej >>>


7. Małżeństwo

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i  kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na: dobro małżonków, na zrodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Czytaj dalej >>>