Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje  zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o  Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc  nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u  Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

  (Chwila na wypowiedzenie próśb w ciszy)

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia Ty wiesz, ze skarby te  zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi  przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tą łaskę, o którą w tej  nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje  miłosierdzie przez całą wieczność, Amen.

Podziękowania – Wezwania Dziękczynne

O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:

W: DZIĘKUJEMY CI, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za nawróconych na drogę prawdy
Za uzdrowionych z choroby
Za pocieszonych w strapieniu
Za ocalonych z rozpaczy
Za podtrzymanych w zwątpieniu
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Za wysłuchanych w błaganiu
Za litość nam okazaną
Za miłość Twą macierzyńską
Za dobroć Twą niezrównaną
Za opiekę w miejscach pracy
Za chleb codzienny
Za radość i smutki nasze
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od  wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i  miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Maryjo – dziękujemy Ci, że pomagasz nam
Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci… (2x)

Prośby – Wezwania Błagalne

O Maryjo usłysz prośby nasze:

W: PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za chorych, abyś ich uzdrowiła
Za strapionych, abyś ich pocieszyła
Za płaczących, abyś im łzy otarła
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała
Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości
Życia wiecznego doprowadziła
Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od
nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła
Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych

Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać, spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez  wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami, Proś Boga za nami

MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ!

[Solo]: Piękniejsza nad słońce i gwiazdy,
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.
[Solo]: Śliczniejsza nad cedry Libanu,
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.
[Solo]: Cudniejsza nad perły i złoto,
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.
[Solo]: Przez Serce Twe Niepokalane,
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.


Nowenna do Świętego Rocha

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za  patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą błagamy Cię  o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i  miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i  służbie  bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że  kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej  Nowennie pokornie prosimy…

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

Wspólne prośby do Świętego Rocha:

O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty
O łaskę przyjmowania woli Bożej
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków  oczekujących potomstwa
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego
O uwolnienie z  nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za  nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

Wspólne podziękowania:

Za uzdrowionych z choroby
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim
Za wszystkie dzieci naszej parafii
Za umocnionych w wierze
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i  smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją laskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas

gdy dotyka nas cierpienie
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani
gdy przeżywamy chwile osamotnienia  i samotności
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania
gdy brakuje nam wiary i nadziei
gdy słabnie nasza wiara
gdy doświadczamy bólu rozstania z  tymi, których kochamy
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco  życia i  śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład  umiłowania Ciebie  w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali  w wierze i  miłości, i  zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania do Św. Rocha

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Rochu, z rodu królów francuskich pochodzący,
Święty Rochu, z rodziców bogobojnych zrodzony,
Święty Rochu, ze znamieniem krzyża na piersiach urodzony,
Święty Rochu, rodziców w starości pociecho,
Święty Rochu, za przyczyną Matki Bożej na świat uproszony,
Święty Rochu, dawco jałmużny,
Święty Rochu, dobra wieczne nad dobra ziemskie przedkładający,
Święty Rochu, gardzący dziedzicznymi godnościami,
Święty Rochu, w odzieniu pielgrzyma życie chrześcijańskie prowadzący,
Święty Rochu, wierny sługo Chrystusa,
Święty Rochu, w szpitalach służący,
Święty Rochu za pracę niewdzięczną tyko karmiony,
Święty Rochu, w ojczyźnie od swoich niepoznany,
Święty Rochu, ze szpitala wypchnięty,
Święty Rochu, na pustkowiu w chorobie leżący,
Święty Rochu, przez stryja do więzienia wtrącony,
Święty Rochu, przez pięć lat w więzieniu będący,
Święty Rochu, w więzieniu zmarły,
Święty Rochu, światłością z nieba objawiony,
Święty Rochu, od stryja opłakany,
Święty Rochu, w kościele przez niego zbudowanym uczczony,
Święty Rochu, po śmierci za świętego powszechnie uznany,
Święty Rochu, całego świata od zarazy patronie,
Święty Rochu, krzyżem świętym zarazę poskramiający,
Święty Rochu, cudami słynący.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Chrystus obarczył się naszym cierpieniem.
W. I dźwigał nasze boleści.

Módlmy się: Boże i Panie mój, spraw, prosimy pokornie, abyśmy dzień ku czci świętego Rocha pobożnie obchodząc, za  jego modlitwami, zasługami i wstawiennictwem od wszelkich chorób ciała i duszy zostali uwolnieni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który  króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.