Grupy działające przy parafii Św. Rocha w Długosiodle

Caritas parafialna

W ramach działalności grupa ta świadczy doraźną pomoc materialną i żywnościową osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Poza wspomaganiem materialnym, Caritas troszczy się także duchowo o potrzebujących.


Chór parafialny

Zespół jest chórem mieszanym – czterogłosowym (sopran, alt, tenor, bas). Śpiewają w nim osoby w różnym wieku. Chórzyści reprezentują najróżniejsze zawody – zwykle nie mają przygotowania muzycznego, ale łączy ich pasja do muzyki.
Powodów, dla których się spotykają jest wiele, ale – jak mówią – głównie są po to, by śpiewać na chwałę Bogu i czerpać radość z bycia razem.
Śpiew chóru stanowi głównie oprawę liturgii niedzielnych Mszy Świętych i uroczystości parafialnych. Co roku w naszej parafii organizowany jest Koncert Kolęd, w trakcie którego śpiewają kolędy znane i już zapomniane, a także pastorałki. Choć ich repertuar składa się w większości z pieśni religijnych, to odnajdą się w nim również utwory świeckie, które można zaśpiewać np. przy ognisku, z okazji imienin, świąt narodowych etc.


Franciszkański Zakon Świeckich

Nie znamy daty erygowania powstania tej wspólnoty, ale świadectwa najstarszych Tercjarzy potwierdzają, iż zakon istniał na terenie parafii już 150 lat temu. Franciszkański Zakon Świeckich należy do Regionu Warszawskiego. Spotkanie wspólnoty odbywają się w sali pod plebanią w czwartą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 11:30.
Więcej informacji o misji i historii Zakonu w Polsce tutaj.


Grupa Anonimowych Alkoholików

Grupą opiekuje się ks. Kamil Paź.


Grupa Intronizacji N.S.P.J

Wspólnota dla Intronizacji N.S.P.J. powstała w 2002 roku z inicjatywy animatorki diecezjalnej, Teresy Rutkowskiej. Animatorką Wspólnoty jest Krystyna Sępkowska. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w każdy wtorek. Uczestniczy w niej 10-12 osób.


Lektorzy

Lektorzy sa grupą młodych, których można by nazwać „sługami Słowa”. Jezus – Słowo Przedwieczne – dla nas staje się mały i w Eucharystii przychodzi do nas przez Pisma i w Komunii Świętej. Lektorzy, będąc blisko tych Tajemnic, uczą się służyć Braciom i Siostrom, i odkrywają, że Bóg działa też w ich codzienności.


Męska Grupa Różańcowa Nazaret

Spotykamy się w co drugi czwartek o 19:30 w naszym kościele. Natomiast w każdy piątek o godz. 15:00 łączymy się we wspólnej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego w swoich domach.
Grupą opiekuje się Ks. Damian.


Schola młodzieżowa

Schola sprawia, że niedzielne Msze Święte (o godz. 16:00) stają się naprawdę piękne. W scholi znajdzie miejsce każdy, kto lubi śpiewać albo chce się tego nauczyć. Panuje tu miła atmosfera.


Wspólnota ministrantów

Głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 16:00.


Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca


Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Zawiązanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca przy Parafii w Długosiodle miało miejsce przed Bożym Narodzeniem, 17.12.2018 r. w trakcie wspólnotowej Wigilii. Poprzedziło je trwające 10 tygodni Seminarium Odnowy Wiary, w którym uczestniczyło przeszło 80 osób.

Oficjalne przyjęcie naszej Wspólnoty miało miejsce 20.01.2019 r. w Łomży przy okazji wspólnego kolędowania wspólnot regionu łomżyńskiego.

Założycielem i opiekunem duchowym Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca przy Parafii w Długosiodle jest ks. Kamil Paź, administratorem świeckim – Dorota Parol.

Spotkania odbywają się w naszym kościele w każdy poniedziałek o godz. 18:30.