Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca


Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5). Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Zawiązanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca przy Parafii w Długosiodle miało miejsce przed Bożym Narodzeniem, 17.12.2018 r. w trakcie wspólnotowej Wigilii. Poprzedziło je trwające 10 tygodni Seminarium Odnowy Wiary, w którym uczestniczyło przeszło 80 osób.

Oficjalne przyjęcie naszej Wspólnoty miało miejsce 20.01.2019 r. w Łomży przy okazji wspólnego kolędowania wspólnot regionu łomżyńskiego.
Założycielem i opiekunem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca przy Parafii w Długosiodle jest ks. Kamil Paź.
Pierwszym administratorem świeckim była Beata Kęcka, aktualnie posługę tę pełni Dorota Parol.

Spotkania odbywają się w naszym kościele w każdy poniedziałek o godz. 18:30 (za wyjątkiem lipca i sierpnia – przerwa wakacyjna).
Z serca zapraszamy na nie wszystkie osoby, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem, doświadczyć Jego miłującej obecności, odnowić z Nim relację czy wreszcie radować się w Panu i odkrywać Jego nieskończoną dobroć. 

BIEŻĄCE INFORMACJE O WSPÓLNOCIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/przyjacieleoblubiencadlugosiodlo/


Seminarium Odnowy Wiary

17 grudnia 2018 r. wspólną Wigilią zakończyło się trwające 10 tygodni Seminarium Odnowy Wiary. Za nami dziesięć tygodni rekolekcji, w trakcie których Bóg zachwycał nas Swoją miłością i obsypywał licznymi darami.
Była to niezwykła okazja do codziennej lektury Słowa Bożego, prowadzącej do pogłębiania relacji z Bogiem, sposobność do odkrywania Go, doświadczania Jego obecności oraz spotkania z Nim. Czas poznawania nieskończonej miłości Boga względem nas, refleksji o grzechu, odkrycia radosnej prawdy, że w Chrystusie jest nasze zbawienie, przyjrzenia się naszej wierze, podjęcia decyzji o nawróceniu, uznania Jezusa jako Pana naszego życia, poznania i odkrycia bliskości Ducha Świętego, a następnie przyjęcia nowego życia w Nim, czas walki duchowej, ale i czas odkrycia, jak ważne jest bycie we wspólnocie.
Każdy tydzień rozważań Słowa Bożego uwieńczony był:
– konferencją – głoszoną zarówno przez Księży z naszej parafii, jak również z innych parafii naszej diecezji,
– niezwykłymi świadectwami osób świeckich, które przeżyły Seminarium Odnowy Wiary i doświadczyły nie tylko działania i obecności Boga, ale również wielu łask czy nawet całkowitej przemiany życia,
– a przede wszystkim adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W seminarium uczestniczyło przeszło 80 osób. Inicjatorem i opiekunem Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii był ks. Kamil Paź. Trwające jesienią seminarium poprzedziły również wiosenne spotkania modlitewne – zainicjowane z potrzeby serc m.in. przez ks. Kamila oraz Panią Beatę Kęcką – w których uczestniczyła około dwudziesto- trzydziestoosobowa grupa. Był to zalążek mającej się później utworzyć Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.
Przed Wspólnotą dalszy ciąg formacji: „Szkoła modlitwy”, w której – w myśl słów Apostołów „Panie, naucz nas modlić się” – będziemy prosić Jezusa, by to On uczył nas modlitwy, przemieniał i uzdalniał nasze serca, by były otwarte razem z Nim wypłynąć na głębię.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć do Szkoły Jezusa, Szkoły modlitwy z Nim, przeżywać niezwykłe lekcje zaufania i miłości.