Ogłoszenie parafialne, 25 III 2020 r.

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od dn. 25 III 2020r, we Mszy  Św.
 oraz innych obrzędach religijnych (np. pogrzeb) – może uczestniczyć maks. 5 osób. (nie licząc osób sprawujących posługę).

Prosimy o BEZWZGLĘDNE przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
I ZACHĘCAMY DO MODLITWY INDYWIDUALNEJ W DOMACH ORAZ KORZYSTANIA Z TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTEJ PRZEZ TELEWIZJĘ LUB INTERNET.