Ogłoszenia 15 III 2020

Drodzy Parafianie. Odnosząc się do wytycznych Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz dekretu naszego Biskupa Janusza Stepnowskiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, jako Wasi duszpasterze, chcemy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

W naszej parafii pw. św. Rocha w Długosiodle:
1. Godziny Mszy Świętych w naszym Kościele pozostają bez zmian.
2. Wspólnie celebrowane nabożeństwa tj. Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Różaniec i inne, zostają zawieszone, zachęcamy  jednak  do rozważania tych nabożeństw w domu z modlitewnika.
3. Spotkania wszystkich grup i wspólnot parafialnych są zawieszone do odwołania.
4. Wszelkie spotkania formacyjne, kwadranse katechetyczne, spotkania dla narzeczonych są zawieszone.
5. We wszystkich Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych i w dni powszednie) wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób. W wypadku pogrzebu należy ograniczyć liczbę uczestników do najbliższej rodziny (maksymalnie 50 osób).
6. Księża rozdający Komunię Świętą zostali poinstruowani o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Tak otrzymaną świętą hostię należy włożyć od razu do ust przed odejściem od szafarza. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.
7. Informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona. Prosimy, aby nie całować stuły po spowiedzi oraz krzyży przy wejściu i wewnątrz w Kościele.
8. Rekolekcje parafialne zaplanowane na 20-22 marca tego roku są odwołane. Msze św. w piątek 22.03 o 7.00 i 15.00 w sobotę 21.03 o 7.00 i 17.00 w niedzielę bez zmian. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem intencji wywieszonych w gablocie. Czas wypełnienia obowiązku spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
9. Bardzo prosimy o to, żeby osoby chore, starsze, znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domach. Przypominamy, że osoby starsze i schorowane powinny uczestniczyć we Mszach św. poprzez środki masowego przekazu: telewizję, radio i Internet.
10. Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Dyspensa obejmuje osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
11. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach żywności, czy lekarstw. Jeżeli ktoś będzie w takiej potrzebie można to również zgłosić u duszpasterzy.
12. Prosimy także, na ile jest to możliwe, o ograniczenie korzystania z kancelarii parafialnej. W razie potrzeby prosimy dzwonić na numer telefonu parafialnego: 601 614 907.
13. Prosimy wszystkich parafian o modlitwę̨ w intencji ochrony przed chorobami, o zdrowie dla chorych, a także dla tych, którzy się nimi opiekują, dla lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Z ufnością odczytujmy znaki czasu, módlmy się, nawracajmy się, uznawajmy swoją zależność od Boga, dbając o siebie i nie zaniedbując czysto ludzkich środków ostrożności.