Ogłoszenia parafialne – 18 XII 2022 – IV NIEDZIELA ADWENTU

 1. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Msza święta roratnia o godz. 7.00. Nie będzie Mszy wieczornej o 17.00. W naszych domach, zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania. Pasterka o północy. W Jaszczułtach Pasterka o 22.00.
 2. W niedzielę (25 XII) – Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. będą odprawiane
  o godz. 9.00, 10.30, 12.00 (chrzty) i 16.00. W kaplicach jak w każdą niedzielę.
 3. W poniedziałek (26 XII)drugi dzień świąteczny, Święto Świętej Rodziny. Msze święte o godz. 07.00, 10.30, 12.00 i 16.00. Taca przeznaczona będzie na KUL i cele edukacyjne naszej diecezji.
 4. Dziś po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 odbędzie się koncert kolęd w naszym kościele. Zapraszamy!

Ogłoszenia parafialne – 20 XII 2020

1. Przeżywamy dziś ostatnią niedzielę adwentu. 

2. Zapraszamy na roraty – do czwartku włącznie o godz. 7.00 rano.

3. W najbliższy czwartek wypada Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczorem gromadzimy się w gronie rodzinnym, by spożywać Wieczerzę Wigilijną. Zachowajmy tradycyjny post od potraw mięsnych. Pamiętajmy o religijnych zwyczajach – przeczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu, odmówieniu modlitwy, łamaniu się opłatkiem.
Przypominamy, że w tym roku pierwsza pasterka jest o godz. 22.00, natomiast druga o północy. W Jaszczułtach także o 22.00.  Podczas Pasterki, tradycyjnie już, zbierane będą ofiary na tzw. Fundusz Życia. 

4. W piątek obchodzić będziemy Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. w Boże Narodzenie będą odprawione o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.

5. W sobotę wypada Święto św. Szczepana. Zarówno tego dnia jak i w niedzielę 27 grudnia Msze św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę.

Boże Narodzenie


„W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nam”W dniu Bożego Narodzenia serdeczne życzenia.

Spokojnych, rodzinnych Świąt .

Niech Dzieciątko zsyła łaski na każdy dzień Nowego Roku.

Z pamięcią modlitewną i błogosławieństwem

                          Ks. Proboszcz wraz z wikariuszami

Symboliczna szopka


Tegoroczna szopka zbudowana jest w typie ikony. Przedstawia ona   Maryję, Matkę Bożą, w symbolicznym geście „orantki” z uniesionymi rękami. Otwarte ku górze dłonie symbolizują całkowite oddanie się Bogu i zawierzenie Jego woli. Oblicze Maryi jest przeniknięte światłem Bożej obecności. Oczy patrzą do środka i na wskroś. Złocisty nimb dookoła głowy staje się logicznym uzupełnieniem promieniującej z Maryi pełni Bożej łaski.

Granatowa szata Matki Bożej przypomina, że jest ona człowiekiem.  Koloryt jej płaszcza nawiązuje do królewskiej purpury, która  przypomina, że oblekła się ona w Chrystusa, stając się Jego matką. Gwiazdy na ramionach i czole Maryi są znakiem jej dziewictwa – na prawym ramieniu – przed, na czole – w czasie, na lewym ramieniu – po  urodzeniu Jezusa.

Dzieciątko Jezus umieszczone  jest w środku Maryi (figurka przywieziona z Betlejem). Wyraża to prawdę, że Chrystus przychodzi przez Maryję jako dziecko poczęte w łonie matki. Jezus znajduje się w żłóbku otoczony zwierzętami. Tą prawdę przypomina Ewangelia według św.  Łukasza: ,,Maryja porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”  Syn Boży rodzi się, jak ostatni ubogi — w grocie dla bydła. Będzie też umierał jak ostatni ubogi — na drzewie hańby pośród złoczyńców i jako złoczyńca.

Za żłóbkiem stoi choinka, która ma znaczenie symboliczne. Chodzi tu po pierwsze o połączenie nieba i ziemi. W Boże Narodzenie Bóg usuwa granicę między niebem a ziemią, niebo ukazuje się w widocznej postaci na ziemi. Chinka jako ścięte drzewo znów wypuszcza pędy. Adwentowa obietnica z księgi proroka Izajasza, że oto z pnia Jessego wyrośnie pęd, jest tu obrazowo przedstawiona. Właśnie tam, gdzie poniosłem klęskę, gdzie coś we mnie odcięto, gdzie droga skończyła się, tam narodziny Chrystusa dają mi pewność, że coś nowego we mnie się rozpocznie, że wzrasta we mnie coś bardziej autentycznego i piękniejszego niż wszystko poprzednie. Choinka jest obrazem tego, że poprzez narodziny Chrystusa życie w nas na zawsze zwycięża i nie ulegnie zimowym mrozom.

Szopka franciszkańska


Św. Franciszek ubolewał nad tym, że ludzie nie odpłacają Bogu miłością za miłość, za cud wcielenia Syna Bożego i za przyniesioną przez Jezusa Dobrą Nowinę o kochającym Ojcu w niebie i o wyzwoleniu ich z niewoli grzechu i szatana. Jednak Chrystus, uśpiony w sercach ludzkich, został przebudzony głosem i życiem św. Franciszka, który chciał iść krok po kroku śladami swego Mistrza. Pobyt w Ziemi Świętej natchnął św. Franciszka, aby o tej Miłości, która nie jest kochana, przypomnieć ludziom. Jako „herold Wielkiego Króla” – Emmanuela postanowił głosić ludziom Boga, który w ubóstwie Betlejemskim rozpoczął wielkie dzieło odnowy świata.

W 1223 r., św. Franciszek przygotował pierwszą szopkę w Greccio, we Włoszech. W Wigilię Bożego Narodzenia zwołał swoich braci i lud z pobliskich miejscowości do jaskini w lesie, w której był już przygotowany żłóbek, słoma i siano. Przyprowadzono owce, a przy żłobie uwiązano woła i osła.

W takim otoczeniu, o północy była sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Boże Dziecię pod postaciami Chleba i  Wina mogło przyjść tak samo, jak w stajence betlejemskiej. Św. Franciszek odczytał Ewangelię i wygłosił homilię, w której jak refren powracały słowa: „Kochajcie Dziecię z Betlejem”. Wyjaśniał, jak Bóg umiłował ludzi, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszyscy, którzy  weń wierzą, nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Nie po to zesłał Go na ziemię, żeby świat potępił, lecz żeby go zbawił. A teraz, dla tego pokolenia gotów jest uczynić drugi cud: jeśli człowiek zrobi Chrystusowi miejsce w swym sercu, to go przemieni, uczyni go dzieckiem Boga i  dziedzicem nieba.

Przed ołtarzem, w żłobie leżała figurka Dzieciątka Jezus i – jak mówi legenda – obecni ze zdumieniem zobaczyli, że gdy zbliżał się do niej Franciszek, figurka ożywała i Jezus wyciągał rączki ku Biedaczynie. Jaskinia i las zostały rozświetlone przedziwnym nieziemskim światłem, a w sercach ludzi zapanowały radość i pokój. Franciszek dokonał cudu: pomógł Chrystusowi narodzić się w sercach tych ludzi.

Wzorem św. Franciszka, Franciszkański Zakon Świeckich z naszej parafii zorganizował żywą szopkę w której znajdowały się owce, króliki, kaczki, gołębie oraz australijskie ptaszki. Przy żłóbku zostały ustawione figury klęczącego św. Franciszka i św. Klary. Szopkę będzie można oglądać jeszcze w święto Trzech Króli.

Wizyta św. Mikołaja


6 grudnia o godzinie 8.30 liturgię Mszy Świętej przygotowały dzieci przedszkolne przy pomocy rodziców i wychowawców. W czasie uroczystej procesji do kościoła wkroczyło dwóch świętych Mikołajów: biskup i krasnal. Podczas kazania dzieci miały za zadanie rozszyfrować, który z nich jest prawdziwy. Na zakończenie Eucharystii, prawdziwy święty Mikołaj wszystkim grzecznym dzieciom wręczył słodką niespodziankę. Rózgę zabrał ze sobą – gdyż nie miał komu jej wręczyć – wszystkie dzieci w tym roku były grzeczne.

I jeszcze krótka historia naszego ukochanego Świętego Mikołaja:
Święty Mikołaj, późniejszy biskup Miry (obecnie Demre) urodził się w Patarze w Licji (na terenie dzisiejszej Turcji) ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy gorąco prosili Boga o potomstwo. Od najmłodszych lat Mikołaj wyróżniał się pobożnością. Był także bardzo wrażliwy na niedolę bliźnich. Ponadto okazał się bardzo pilnym i zdolnym uczniem. Duży wpływ na jego wychowanie i duchowość miał jego stryj, biskup Miry, z rąk którego nasz święty otrzymał święcenia kapłańskie.

Hojny cudotwórca – gorliwy obrońca wiary
Jako, że rodzice mieli znaczny majątek, toteż po ich śmierci nasz święty chętnie dzielił się nim z potrzebującymi.
Kiedy został wybrany na biskupa Miry, zdobył serca wiernych nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także wielką troską o ich potrzeby materialne. Dobro i cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały.

Konkurs Plastyczny Na Szopkę Bożonarodzeniową


Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki.

Aby uczynić zadość tej świątecznej tradycji parafia pw. św. Rocha w Długosiodle ogłasza:

KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży , a jego celem jest m.in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i młodzieży z naszego regionu. Więcej szczegółów nt. konkursu w regulaminie Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach

W 1223 roku, na trzy lata przed swoją śmiercią, św. Franciszek z Asyżu celebrował Boże Narodzenie w Greccio. Pięć lat później, Tomasz z Celano, pierwszy biograf św. Franciszka, opisuje to wydarzenie w następujący sposób:

 Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświetliła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem.”

PARAFIALNY  KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

TEMAT KONKURSU:

Bożonarodzeniowa Szopka – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest  parafia pw. św. Rocha w Długosiodle
 2. Celem konkursu jest:
 • propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości

Świąt Bożego Narodzenia.

 • zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji

kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia

 1. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież.
 2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach:

I – przedszkole (możliwa pomoc osób dorosłych)

II – szkoła podstawowa

 1. Klasy 1-3 (możliwa pomoc osób dorosłych)
 2. Klasy4-6 (prace samodzielne)

III – gimnazjum (prace samodzielne)

 1. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
 2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres.

Szopkę należy dostarczyć  do 16 grudnia 2015 r. do ks. Grzegorza lub kancelarii parafialnej.

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 12.2015 r. o godz. 8.30  ( IV niedziela Adwentu) w kościele parafialnym w Długosiodle.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie i nadesłanie szopek po terminie oraz uszkodzenie ich podczas transportu.
 3. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i działania parafii.

Ocena i nagrody

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
 • motywy regionalne
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie przez  uczniów biorących udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.
 1. Komisja Konkursowa oceni szopki w czterech kategoriach.

W każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.

 1. Wyniki konkursu zawierające imiona i  nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do  publicznej wiadomości na stronie internetowej parafii.
 2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.