Wizyta św. Mikołaja


6 grudnia o godzinie 8.30 liturgię Mszy Świętej przygotowały dzieci przedszkolne przy pomocy rodziców i wychowawców. W czasie uroczystej procesji do kościoła wkroczyło dwóch świętych Mikołajów: biskup i krasnal. Podczas kazania dzieci miały za zadanie rozszyfrować, który z nich jest prawdziwy. Na zakończenie Eucharystii, prawdziwy święty Mikołaj wszystkim grzecznym dzieciom wręczył słodką niespodziankę. Rózgę zabrał ze sobą – gdyż nie miał komu jej wręczyć – wszystkie dzieci w tym roku były grzeczne.

I jeszcze krótka historia naszego ukochanego Świętego Mikołaja:
Święty Mikołaj, późniejszy biskup Miry (obecnie Demre) urodził się w Patarze w Licji (na terenie dzisiejszej Turcji) ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy gorąco prosili Boga o potomstwo. Od najmłodszych lat Mikołaj wyróżniał się pobożnością. Był także bardzo wrażliwy na niedolę bliźnich. Ponadto okazał się bardzo pilnym i zdolnym uczniem. Duży wpływ na jego wychowanie i duchowość miał jego stryj, biskup Miry, z rąk którego nasz święty otrzymał święcenia kapłańskie.

Hojny cudotwórca – gorliwy obrońca wiary
Jako, że rodzice mieli znaczny majątek, toteż po ich śmierci nasz święty chętnie dzielił się nim z potrzebującymi.
Kiedy został wybrany na biskupa Miry, zdobył serca wiernych nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także wielką troską o ich potrzeby materialne. Dobro i cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały.