Symboliczna szopka


Tegoroczna szopka zbudowana jest w typie ikony. Przedstawia ona   Maryję, Matkę Bożą, w symbolicznym geście „orantki” z uniesionymi rękami. Otwarte ku górze dłonie symbolizują całkowite oddanie się Bogu i zawierzenie Jego woli. Oblicze Maryi jest przeniknięte światłem Bożej obecności. Oczy patrzą do środka i na wskroś. Złocisty nimb dookoła głowy staje się logicznym uzupełnieniem promieniującej z Maryi pełni Bożej łaski.

Granatowa szata Matki Bożej przypomina, że jest ona człowiekiem.  Koloryt jej płaszcza nawiązuje do królewskiej purpury, która  przypomina, że oblekła się ona w Chrystusa, stając się Jego matką. Gwiazdy na ramionach i czole Maryi są znakiem jej dziewictwa – na prawym ramieniu – przed, na czole – w czasie, na lewym ramieniu – po  urodzeniu Jezusa.

Dzieciątko Jezus umieszczone  jest w środku Maryi (figurka przywieziona z Betlejem). Wyraża to prawdę, że Chrystus przychodzi przez Maryję jako dziecko poczęte w łonie matki. Jezus znajduje się w żłóbku otoczony zwierzętami. Tą prawdę przypomina Ewangelia według św.  Łukasza: ,,Maryja porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”  Syn Boży rodzi się, jak ostatni ubogi — w grocie dla bydła. Będzie też umierał jak ostatni ubogi — na drzewie hańby pośród złoczyńców i jako złoczyńca.

Za żłóbkiem stoi choinka, która ma znaczenie symboliczne. Chodzi tu po pierwsze o połączenie nieba i ziemi. W Boże Narodzenie Bóg usuwa granicę między niebem a ziemią, niebo ukazuje się w widocznej postaci na ziemi. Chinka jako ścięte drzewo znów wypuszcza pędy. Adwentowa obietnica z księgi proroka Izajasza, że oto z pnia Jessego wyrośnie pęd, jest tu obrazowo przedstawiona. Właśnie tam, gdzie poniosłem klęskę, gdzie coś we mnie odcięto, gdzie droga skończyła się, tam narodziny Chrystusa dają mi pewność, że coś nowego we mnie się rozpocznie, że wzrasta we mnie coś bardziej autentycznego i piękniejszego niż wszystko poprzednie. Choinka jest obrazem tego, że poprzez narodziny Chrystusa życie w nas na zawsze zwycięża i nie ulegnie zimowym mrozom.