Ogłoszenia parafialne – 10 marca – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu, w tradycji Kościoła nazywaną niedzielą Laetare, czyli radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych łacińskich słów antyfony na wejście: Laetare, Jerusalem, czyli: Raduj się, Jerozolimo. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy, podejmujący trud przemiany serca, wytrwali w codziennym wysiłku pracy nad sobą.

2. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa wielkopostne: dzisiaj na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 16.00 oraz w piątek na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, odprawianej o godz. 16.00. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu pozostałych warunków uzyskania odpustu.

3. Przy wyjściu z kościoła można nabyć małe i duże świece oraz kartki świąteczne. Ofiary składane przy okazji nabywania świec będą przeznaczone na cele charytatywne dla ubogich.

4. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: Kółko Róż. ze Starego Bosewa (300 zł), Kółko Róż. ze Starego Bosewa (200 zł-zbierała Krystyna Zawadka), Kółko Róż. Kalinowo-Dalekie (200 zł), Zalas (300 zł)-zbierała sołtys Anna Ponichtera i Wiktoria Ponichtera, Chorchosy (440 zł-sołtys Marianna Szredzińska), Małaszek (265 zł-sołtys Tadeusz Bloch), Kółko Róż. z ul. Kardynała Wyszyńskiego i od uczestników pielgrzymki na Jasną Górę (400 zł)  

5. W czwartek zapraszamy po odbiór alb I-komunijnych o 16.30 pod plebanią.

6. Za tydzień przed kościołem wolontariusze z Łomży będą zbierać ofiary na leczenie chorej osoby. Zgodę na tę zbiórkę udzielił biskup.

7. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską, umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.