Spotkania Grupy Białej 2023

Podczas Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę w naszej parafii odbywały się spotkania Grupy Białej, które gromadziły ok. 80 osób na codziennej modlitwie o godzinie 21.00. W ten sposób nasza parafia łączyła się duchowo z pielgrzymami jak również z czcicielami Matki Najświętszej obecnymi na Jasnej Górze i na całym świecie. Dziękujemy wszystkim za udział w tej modlitwie i życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień naszego ziemskiego pielgrzymowania do Ojczyzny Niebieskiej. Szczęść Boże!