Spotkania Grupy Białej 2023

Podczas Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę w naszej parafii odbywały się spotkania Grupy Białej, które gromadziły ok. 80 osób na codziennej modlitwie o godzinie 21.00. W ten sposób nasza parafia łączyła się duchowo z pielgrzymami jak również z czcicielami Matki Najświętszej obecnymi na Jasnej Górze i na całym świecie. Dziękujemy wszystkim za udział w tej modlitwie i życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień naszego ziemskiego pielgrzymowania do Ojczyzny Niebieskiej. Szczęść Boże!

Ogłoszenia parafialne – 7 VIII 2022

 1. Dziś ofiary na tacę składamy na remont wieży naszego kościoła. Kolejna taka taca za miesiąc. Za tydzień taca na KUL i cele edukacyjne naszej diecezji.
 2. Zapraszamy pielgrzymów duchowych na codzienny Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Apel będzie trwał do 13 sierpnia włącznie.
 3. W sobotę 13 sierpnia po Mszy św. o godz. 17.00 procesja fatimska. Zapraszamy asystę procesyjną.
 4. 15 sierpnia przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny patronki naszego kościoła.
  Msze św. jak w każdą niedzielę (7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, w Jaszczułtach o godz. 8.00, a w Wiśniewie o godz. 14.00).
  Na sumie Msza św. w intencji jubileuszy małżeńskich. Zapraszamy srebrnych i złotych jubilatów oraz te małżeństwa, które chcą wspólnie celebrować swoje rocznice.
  Nie będzie procesji po sumie.
  Proszę zgłaszać jubilatów w zakrystii lub kancelarii.
 5. W niedzielę  21 sierpnia odpust ku czci św. Rocha i dożynki. Główne uroczystości na sumie. Zapraszamy gości, chór parafialny, asystę procesyjną, strażaków. Delegacja z wieńcem będzie uroczyście prowadzona do kościoła. Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem i wieńcem wokół kościoła.
  Wieniec przygotują mieszkańcy Nowego Bosewa. W następnym roku wieniec przygotują mieszkańcy Nowej Pecyny.
 6. Przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę na Cypr. śladami św. Pawła. Informacje na naszej stronie internetowej.
 7. W przyszłą niedzielę o 17.30 odprawimy Mszę św. w intencji rodzin z Dalekiego, które gościły figurę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
  Msza św. będzie odprawiona w szkole w Dalekiem. Rozpocznie się peregrynacja w Jaszczułtach.

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2016


Nasi pielgrzymi, przez 11 dni, wędrowali do MB Częstochowskiej,Królowej Polski pod hasłem: „Bądźcie miłosierni…”. Grupa fioletowa rozpoczeła swoje pielgrzymowanie, 3 sierpnia, mszą św. o godz. 6.00 sprawowaną w kościele pw. Św. Wojciecha. Przewodnikami w grupie byli Ks. Andrzej Waszczeniuk oraz Ks. Karol Skrodzki. Pomocą duszpasterską służył Ks. Grzegorz Dębek oraz klerycy: Przemysław Soliwoda, Piotr Rogulski i Hubert Prusinowski. W grupie pielgrzymowali pątnicy z dekanatu wyszkowskiego i parafii Długosiodło. Nasza grupa liczyła 131 pątników w tym 50 z naszej parafii. 13 sierpnia doszliśmy po jedenastu dniach drogi do stóp naszej matki — Pani Jasnogórskiej, dziękując Jej za ten piękny czas rekolekcji w drodze.