Ogłoszenia parafialne – 24 marca – NIEDZIELA PALMOWA

 1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”.
 2. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 17.00. W tym dniu Kościół Św. dziękuje Chrystusowi za dar Eucharystii i Kapłaństwa, z tej racji prosimy o modlitwę za kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, księży pochodzących z naszej wspólnoty oraz tych, których Pan postawił na drodze naszego życia. Po Mszy Św. Pan Jezus będzie przeniesiony do Ołtarza Wystawienia-Ciemnicy, na znak uwięzienia. Odpust zupełny za udział w uroczystym śpiewie: „Przed tak wielkim Sakramentem”.
 3. W Wielki Piątek o godzinie 15.00 Liturgia Męki Pańskiej. W dniu, w którym dla naszego zbawienia umarł na Krzyżu Jezus Chrystus, Kościół nie sprawuje Mszy Św. Wszystkich obowiązuje post ścisły. W czasie adoracji Krzyża składamy ofiary na utrzymanie miejsc świętych w Jerozolimie. Odpust zupełny za udział w adoracji Krzyża. Na zakończenie liturgii uroczyście przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu. O godz. 18.00 droga Krzyżowa ulicami Długosiodła z Krzyżem Ludu Puszczy Białej. Prosimy osoby do niesienia krzyża. Rodziny prosimy o przygotowanie Stacji. Strażaków i policję prosimy o zabezpieczenie trasy.
 4. Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę o godz. 19.00. Odpust zupełny za czynny udział w odnowieniu przyrzeczeń chrztu świętego. Poświecenie pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się w kościele od godz. 8.30 do 12.00 (co pół godziny). Woda święcona będzie przy krzyżu misyjnym. Prosimy zgłaszać wioski, w których będziemy święcili pokarmy. Poświęcenie w wioskach od godz. 10.30.
 5. Do adoracji indywidualnej i w grupach –  przy Grobie Chrystusa zapraszamy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę .
 6. W I dzień Świąt Wielkanocnych Rezurekcja o 6.00 rano. Będzie procesja wokół Kościoła. Następne Msze Św. o 9.00, 10.30, 12.00 i o 16.00.
 7. Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00 . Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na KUL i cele edukacyjne diecezji.
 8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa złożyli mieszkańcy: Kół. Róż. ul. Czwórki (180zł.), Augustowo (410zł.)-sołtys Kamil Kania, Prabuty (685zł.)-Krystyna Pawłowska, Henryka Rychlicka, ul. Folwark (110zł)-Maria Kot, Nowa Pecyna (272zł.), Zygmuntowo (500zł.)-Wiesława i Beata Banaszek, Adamowo (190z.)-sołtys Justyna Rytelewska, Łączka (200zł.)

Modlitwa przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

W związku z pandemią koronawirusa obowiązuje zakaz zgromadzeń. Stąd w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski we „Wskazaniach dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z 21 marca br. wypowiada się jednoznacznie: „Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, numery 1347- 1350”

Poniżej przedstawiamy zmodyfikowany teksty modlitw przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ks. Krzysztof Chodkowski
Ceremoniarz diecezjalny

MODLITWA PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy czynią znak krzyża. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:  

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 16-a)

albo

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się tak, jak nas nauczył Zmartwychwstały Pan: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…(wszyscy wspólnie odmawiają modlitwę Pańską).

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Pomódlmy się za zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Wszyscy:

a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary; obdarz naszą rodzinę i wszystkich ludzi swoim błogosławieństwem i przyjmij nas kiedyś jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: 

Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:

Amen.

Wielkanoc 2019

Drodzy parafianie i goście! Składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: niech blask tych Świąt opromienia naszą codzienność, niech nadaje sens naszym cierpieniom, smutkom i radościom. Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Porządek nabożeństw w czasie Triduum Paschalnego

13. IV. Wielki  Czwartek – g. 1700 Msza św. Wieczerzy Paschalnej.

13 kwietnia;
Spowiedź od godz. 1600 i od 1900 do 2000/
nie ma Mszy świętej porannej, tylko po południu.

Po Mszy św. o godz. 1700  – adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy”
Adorują:  od 1800 do 1900 – Siostry.
od  1900 do 2000 – Kapłani.

14 kwietnia – Wielki Piątek – od g. 700 – adoracja Jezusa

Spowiedź rano od g. 800 do g. 1000
po południu od 1430 i w czasie nabożeństwa o g.1500

g.700 – 800 – Kapłani i Siostry
g.800 – 900 – Rada parafialna
g.900 – 1000 – Ministranci
g.1000 – 1100 – Lektorzy
g.1100 – 1200 – Rodzina Franciszkańska
g.1200 – 1300 – Kółka Różańcowe – Długosiodła
g.1300 – 1400 – Grupa dla Intronizacji Serca Chrystusa Króla
g.1400 – 1500 –  Adoracja Indywidualna

1500 – Nabożeństwo Męki Pańskiej – Adoracja krzyża – Komunia Święta  – złożenie Pana Jezusa do grobu.
Adoracja Pana Jezusa w Grobie – Strażacy – również  w czasie trwania Drogi Krzyżowej.
1800 Droga Krzyżowa – ulicami Długosiodła – na cmentarz; zakończenie w kościele.
Przynosimy ze sobą znicze, które zapalamy w kościele, niesiemy przez całą drogę krzyżową i zostawiamy na grobach. XIV stacja drogi krzyżowej na cmentarzu. Po Drodze Krzyżowej – od. g. 2100  – Adoracja Członków Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych

15 kwietniaWielka Sobota: Adoracja Jezusa w Grobie od g.700. Spowiedź trwa od g. 700 do godz. 1100

700 – Przygotowanie liturgii chrztów, spowiedź Rodziców, Chrzestnych, podpisanie akt w zakrystii.
Święcenie pokarmów w kościele co pół godziny od godz. 
830 .Wyjazd na wioski wg. podanego porządku i święcenie pokarmów o g. 1100 . Woda święcona pod krzyżem misyjnym przy kościele i w kaplicach.

Porządek adoracji dla poszczególnych miejscowości:700 – 800 – Chorchosy, Prabuty, Znamiączki,

800 – 900 – Pecyna Nowa, Pecyna Stara, Lipniak Majorat,
900 – 1000 – Zamość, Dalekie, Przetycz Folwark i Włoś.
1000 – 1100 – Stare Bosewo, Ostrykół Włościański, Ostrykół Dworski, Adamowo, Zygmuntowo,
1100 – 1200 – Nowe Bosewo, Suski, Plewki, Małaszek,
1200 – 1300 – Kornaciska, Zamłynie, Podborze,
1300 – 1400 – Augustowo, Blochy, Kalinowo,
1400 – 1500 – Wólka Grochowa, i Piaseczna, Budy Przetycz,
1500 – 1600 – Dębienica, Zalas, Łączka,
1600 – 1700 – Długosiodło, Długosiodło Folwark,
1700 – 1800 – Jaszczułty, Wiśniewo.

Prosimy Zelatorki Kółek Różańcowych poszczególnych wiosek o przewodniczenie śpiewom i modlitwom dowolnie wybranym.

Msza święta Wigilii Paschalnej o g. 1800 przynosimy gromnice    zaopatrzone w okapniki dla skapującego wosku,
 Od godz. 2000 do 2030 – Misterium Męki – młodzież Gimnazjum z Długosiodła g.
2030 – 2130 ; Młodzież – adoracja Jezusa w grobie 
Czuwanie nocne – indywidualne – do Rezurekcji.

16 kwietnia – Wielkanoc – Wielka Niedziela

– Rezurekcja g. 600  
nie będzie Mszy św. o g. 830
Kolejne Msze św. g. 1000;  g.1130 – Chrzty; i g. 1600.

w Jaszczułtach – g. 1130; w Wiśniewie – g. 1400

 17.IV. Poniedziałek Wielkanocny:

Msze św. jak w każdą niedzielę: 700, 830, 10001130 – chrzty; 1600 ; Jaszczułty 1130, Wiśniewo 1400

Ogłoszenia – 28 III 2016 – Poniedziałek wielkanocny

 1. Trwa oktawa Świat Wielkanocnych. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
 2. I piątek miesiąca. Msze św. 700; 1600 – młodzież do bierzmowania, dzieci i 1700  w Jaszczułtach 1430 – wystawienie, nabożeństwo do Najśw. Serca P. J., spowiedź i Msza św.
 3. Pierwsza sobota – ostatnia z pięciu pierwszych sobót wynagradzających Niepok. Sercu N.M.P. o g. 1700.
 4. I Niedziela na Mszę św. o g. 830 zapraszamy dzieci z pamiątkami drogi krzyżowej – obrazami Jezusa Miłosiernego, które poświęcimy. Dzieci przygotują liturgię.
 5. Na sumie chór parafialny wykona koncert pieśni wielkanocnych z tematyczną recytacją nawiązująca do ważnych wydarzeń: Oktawy zmartwychwstania Pańskiego, 11 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II; Ofiar Katynia i katastrofy Smoleńskiej. Będzie to nasza modlitwa w int. Ofiar i Ojczyzny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. – zapraszamy. Po Mszy św. adoracja i procesja – prosimy asystę.
 6. Chrzty za dwa tygodnie – 10 IV na sumie. Rodzice spisują akta w kancelarii w dni powszednie 900 – 1100 przynoszą metryki dziecka z USC i zaświadczenia dla chrzestnych z poza parafii.

Sprawy gospodarcze: Jest odnowiona chrzcielnica przywrócona do oryginalnego wyglądu. Chrzcielnica pochodzi z połowy XVII w ok. 350 lat. Jest wykonana w kształcie kielicha mszalnego z jednolitego pnia dębowego, konserwowanego w wodzie, stąd jej intensywny czarny koloryt.

Od najbliższego wtorku planowane są prace: budowa granitowych schodów do zakrystii, schodów bocznych i kruchty bocznej – wejście na chór i do nawy bocznej może być zamknięte, zależnie od stanu prac. Będą kontynuowane prace przy budowie chodnika – czekamy na dostarczenie granitu.

Członkowie  Grupy AA Roch, działającej przy naszej parafii wykonali nieodpłatnie prace remontowe w dwóch salach pod plebanią: uzupełnienie tynków, obudowa instalacji grzewczej, malowanie ścian, położenie boazerii ściennej w obu salach i posadzki w jednej sali. Prace będą kontynuowane.

Za dwa tygodnie 10 IV zapraszam na spotkanie  po sumie w sali pod plebanią radę parafialną

Niedziela Palmowa


Siedem dni przed Wielkanocą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jest to dzień inicjujący Wielki Tydzień, czas szczególnego wyciszenia, przeżywania Paschy Jezusa – Jego Męki i Zmartwychwstania. Już w IV wieku powstał w Jerozolimie zwyczaj, że patriarcha w ten dzień otoczony radośnie okrzykującym tłumem wsiadał na oślicę i wjeżdżał na niej z Góry Oliwnej do miasta.

Na Zachodzie zwyczaj ten wszedł w powszechną praktykę w wieku V i VI, w Rzymie święcenie palm i procesje rozpoczęły się od IX wieku, a w XI w. włączono je do liturgii papieskiej. Wcześniej na Zachodzie niedzielę tę nazywano Niedzielą Męki Pańskiej i odczytywano pasję z Ewangelii św. Mateusza. Po soborze trydenckim (1545-1563) postanowiono usunąć lokalne różnice i od tego czasu również w Rzymie przyjęto nazwę Niedziela Palmowa. Obecna nazwa Niedziela Palmowa Męki Pańskiej łączy obie tradycje.

Niegdyś kapłan przywdziewał w Niedzielę Palmową szaty koloru fioletowego – pokutne. Aż do ostatniej reformy (1955) Wielkiego Tygodnia panował zwyczaj, że celebrans wychodził przed  kościół, którego bramy następnie zamykano. Wtedy kapłan uderzał w drzwi trzykrotnie krzyżem, następnie bramy otwierały się i ksiądz wraz z  uczestnikami procesji wchodził do kościoła. Symbol ten miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa. Obecnie kapłan przywdziewa szaty koloru czerwonego, procesja ma zaś charakter triumfalny.

Kościół podkreśla ,że Jezus wkracza do Jerozolimy jako Król i Pan i  nawet jeżeli kilka dni później umiera okrutną śmiercią, to nie pozbawia Go to majestatu. Królewską godność Chrystusa akcentują antyfony i  pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania palm i procesji. Kościół pragnie także wprowadzić wiernych w nastrój Wielkiego Tygodnia, dlatego też czytana jest Męka Pana Jezusa. Stąd pochodzi także nazwa Pierwszej Niedzieli Męki Pańskiej. Teksty Ewangelii w tygodniu mają przypominać o  zamachach Sanhedrynu na Pana Jezusa.

Charakterystyczny elementy obchodów Niedzieli Palmowej są palmy przynoszone przez wiernych. Tradycyjnie wykonywane są one z gałązek wierzby – symbolu zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Palmy te są następnie palone w Wielką Sobotę, a popiół z nich jest wykorzystywany w następnym roku, kiedy w Środę Popielcową ksiądz znaczy wiernym głowy popiołem. Kolejnym elementem Niedzieli Palmowej jest obchodzony wtedy Światowy Dzień Młodzieży. Tradycję tę wprowadził papież Jan Paweł II w  1986 roku. Uroczystości odbywają się w każdej diecezji, a młodzież spotyka się wtedy ze swoim biskupem.