Triduum ku czci św. Stanisław Kostki – 19-20 września 2016 r.

Tradycyjnie, jak każdego roku, w połowie września obchodzimy w naszej parafii Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Dzieci i młodzież naszej mogli uczestniczyć przez trzy dni w Eucharystii i rozważać słowo Boże. Spotkanie dla dzieci i młodzieży poprowadził ks. Dariusz Niewiński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Ten święty czas spotkania z Bogiem był okazją do nabrania duchowej siły, aby stawiać czoła wyzwaniom nowego Roku Szkolnego

Niech przykład życia św. Stanisława Kostki pomoże nam żyć w przyjaźni z Bogiem i gorliwie uczestniczyć w Eucharystii w każdą niedzielę.

Doskonale znamy historię i życiorys św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Kto chciałby jednak go sobie przypomnieć – niech kliknie!

W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,

na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru

taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,

myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz od muru

i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi.

Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek

Królowej nieba, która z Świętych chórem schodzi

i tron opuszcza, nędzy spiesząc na ratunek.

Palm, kwiatów wiele aniołowie niosą,

skrzydłami z ram lub nogą występują bosą.

Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie,

w którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie,

jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:

niby, że po obrazu stoczywszy się płótnie,

upaść ma jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.

I nie zleciała dotąd na ziemię – i leci.

C.K. Norwid

Triduum ku czci św. Stanisław Kostki


Wrzesień obok tego, że jest miesiącem kojarzącym się ze szkołą, rozpoczęciem nauki  dla dzieci i młodzieży to także miesiąc w którym czczą swego patrona św. Stanisława Kostkę. Także w naszej parafii w dniach 17.09 – 18.09 dzieci i młodzież uczestniczyły w tzw. Triduum ku czci św. Stanisława. Był to czas wspólnej modlitwy, refleksji i powierzenia się opiece tego niezawodnego Patrona.

Spotkanie dla dzieci i młodzieży poprowadził ks. Kazimierz Ostrowski wykładowca śpiewu i muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w  Łomży oraz grupa ewangelizacyjna. Stosując metodę pantomimy ukazał problematykę grzechu i zniewolenia przez niego.

Św. Stanisław Kostka powiedział „Człowiek jest słaby i popada w grzechy, co przynosi mu upokorzenie”. Niech św. Stanisław,  który zawsze starał się unikać grzechu będzie wzorem dla naszej młodzieży.

Dziękujemy ks. Kazimierzowi za przeprowadzone nauki.