Dożynki i odpust ku czci św. Rocha


Dnia 21.08.2016 r. o godz. 12.00 w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony w odpust ku czci św Rocha połączony z wizytacją kanoniczną w naszej parafii. Poszczególne miejscowości przygotowały wieńce, które poświęcił Jego Ekscelencja Ks. bp. Janusz Stepnowski. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Oprócz dziękczynienia za tegoroczne plony prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo w tej niełatwej pracy na kolejny rok o odwrócenie klęsk i nieszczęść.

Po uroczystej Mszy Świętej korowód dożynkowy przeszedł ulicami Długosiodła na plac targowy. Korowód prowadzili Zespół Ludowy Puszcza Biała oraz starostowie dożynek Justyna i Tadeusz Pałubińscy. W tym roku zaprezentowano aż dwadzieścia jeden pięknych wieńców dożynkowych wykonanych przez: Sołectwo Augustowo, Sołectwo Stare Bosewo, Sołectwo Dębienica, Sołectwo Marianowo, Sołectwo Zygmuntowo, Sołectwo Blochy, Sołectwo Kalinowo, Sołectwo Zalas, Sołectwo Znamiączki, Sołectwo Budy Przetycz, Sołectwo Wólka Grochowa, Klub Seniora „Zosieńka”, Klub Seniora „Jutrzenka”, Klub Seniora „Niezapominajka”, Klub Seniora „Bosewskie Starszaki”, Klub Seniora „Złota Jesień”, „Akademię Aktywnych Seniorów”, Klub Seniora „Strażnicy Tradycji”, Stowarzyszenie „Grądy Szlacheckie Moja Wieś”, Grupę Samopomocową „SuperMama” i Grupę nieformalną „Nasza Struga”. Składamy podziękowanie za włączenie się w organizację tej uroczystości, a zwłaszcza tym którzy przygotowali wieńce.

Odpust ku czci św. Rocha i dożynki

św. Roch


Dnia 16.08.2015 w naszej parafii odbył się odpust ku czci św. Rocha i dożynki. Uroczystą sumę odpustową o godzinie 12.00 sprawował ks. infułat dr. Jan Sołowianiuk. Kaznodzieja przybliżył nam sylwetkę naszego patrona św. Rocha. Wspomniał, że chrześcijanin ma dawać świadectwo Chrystusowi. Ma brać przykład ze świętych np. św. Szczepan, św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Jerzy Popiełuszko, czy patron dnia dzisiejszego- św. Roch, który niósł miłość i okazywał miłosierdzie ludziom chorym. ,,Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25,40.)

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, władze Gminy, delegacje z wieńcami, chór parafialny, księża z dekanatu, parafianie.