Ogłoszenia parafialne – 7 IV 2024 r. – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
  2. Dziś szczególnie przypominamy, że godz. 15:00 jest Godziną Miłosierdzia. Upamiętnia ona konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina była w szczególny sposób przez ludzi czczona. Pan Jezus otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzie dla całego świata. Zapewnia też, że nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Zachęcamy do codziennego odmawiania o godz. 15:00 Koronki do Bożego miłosierdzia.
  3. Jutro będziemy przeżywać uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która została przeniesiona z 25 marca. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
  4. 21 kwietnia po mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób, które zapisały się na pielgrzymkę na Maltę.
  5. Informacja o zaginione figurze Pana Jezusa to był żart z okazji prima aprilis.
  6. Zakończył się Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej organizowany w naszej Parafii przy udziale Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Dziękuję ks. Kamilowi i osobom, które pomagały w jego realizacji.
  7. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.