Konkurs Plastyczny Na Szopkę Bożonarodzeniową


Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki.

Aby uczynić zadość tej świątecznej tradycji parafia pw. św. Rocha w Długosiodle ogłasza:

KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży , a jego celem jest m.in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i młodzieży z naszego regionu. Więcej szczegółów nt. konkursu w regulaminie Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach

W 1223 roku, na trzy lata przed swoją śmiercią, św. Franciszek z Asyżu celebrował Boże Narodzenie w Greccio. Pięć lat później, Tomasz z Celano, pierwszy biograf św. Franciszka, opisuje to wydarzenie w następujący sposób:

 Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświetliła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem.”

PARAFIALNY  KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

TEMAT KONKURSU:

Bożonarodzeniowa Szopka – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest  parafia pw. św. Rocha w Długosiodle
 2. Celem konkursu jest:
 • propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości

Świąt Bożego Narodzenia.

 • zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji

kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia

 1. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież.
 2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach:

I – przedszkole (możliwa pomoc osób dorosłych)

II – szkoła podstawowa

 1. Klasy 1-3 (możliwa pomoc osób dorosłych)
 2. Klasy4-6 (prace samodzielne)

III – gimnazjum (prace samodzielne)

 1. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
 2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres.

Szopkę należy dostarczyć  do 16 grudnia 2015 r. do ks. Grzegorza lub kancelarii parafialnej.

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 12.2015 r. o godz. 8.30  ( IV niedziela Adwentu) w kościele parafialnym w Długosiodle.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie i nadesłanie szopek po terminie oraz uszkodzenie ich podczas transportu.
 3. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i działania parafii.

Ocena i nagrody

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
 • motywy regionalne
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie przez  uczniów biorących udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.
 1. Komisja Konkursowa oceni szopki w czterech kategoriach.

W każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.

 1. Wyniki konkursu zawierające imiona i  nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do  publicznej wiadomości na stronie internetowej parafii.
 2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.