Ogłoszenia parafialne – 8 I 2023 – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

  1. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością.
  2. Dzisiejszą niedzielą kończy się liturgiczny Okres Bożego Narodzenia. Jutro zaczyna się Okres Zwykły – I część. W polskiej tradycji kolędy śpiewamy do 2 lutego czyli święta Matki Bożej Gromnicznej.
  3. W następną niedzielę taca będzie przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.