Aktorzy po premierze spektaklu „Przeciw obojętności”

Parafialny Teatr GAUDIUM

Celem i zadaniem Teatru GAUDIUM jest szerzenie radości i miłości wypływającej z wiary, dawania świadectwa Chrystusowi oraz rozwój młodych talentów poprzez spektakle o  tematyce religijnej.

Inicjatywa powstania teatru parafialnego zrodziła się 12 marca 2013 r. podczas rozmowy po spotkaniu Grupy Biblijnej działające przy parafii pw. Św. Rocha w Długosiodle. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Karol Pych. Zorganizował on młodzież i poprosił o  pomoc w realizacji swojego pomysłu s. Bogumiłę Kuryłę, pracującą w  miejscowym gimnazjum i prowadzącą spotkania Grupy Biblijnej.

Pierwszy występ tej grupy odbył się 28 kwietnia 2013 r. w kościele parafialnym w Długosiodle. Tytuł przedstawienia brzmiał: Z wiarą i miłością za Św. Franciszkiem. Okazją do wystawienia spektaklu była Kapituła miejscowa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Przedstawiciele, którzy przyjechali na tę kapitułę z  Warszawy, zaprosili młodzież z tym samym przedstawieniem do stolicy na  21 maja 2013 r. na Święto Matki Bożej Łaskawej – głównej Patronki Warszawy. Młodzież zaprezentowała się pięknie, odniosła sukces – spektakl obejrzało wówczas ponad 100 osób.

Młodzi zapaleńcy – zmotywowani tym sukcesem – zaczęli przygotowywać nowy spektakl pt. Nie lękajcie się miłości, którego prapremiera odbyła się również w Warszawie, na Kapitule Narodowej FZŚ. Premierę tej sztuki wystawiono w kościele parafialnym w  Długosiodle 29 września 2013 r.

To był początek, a ich droga z teatrem na tym się nie skończyła. I trwa dalej…

Aktorzy Teatru „Gaudium”