Rekolekcje powołaniowe

Zaproszenie do WSD w Łomży na rekolekcje dla młodzieży męskiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, jak co roku w czasie ferii zimowych, organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (pomaturalnej, szkół średnich). Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego powołania. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w gmachu Seminarium w dniach 3– 5.02.2023 r.

Młodzież, pragnąca przeżyć proponowaną formę rekolekcji, winna dokonać zgłoszenia (indywidualnie bądź przez duszpasterza, czy katechetę) najpóźniej do 02.02.2023 r. na adres:
e-mail: rozeznanie@diecezja.lomza.pl
lub telefonicznie: 508719064

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji wiernym, a także katechetom szkół średnich, aby zapoznać z nią zainteresowaną młodzież. Osoby zgłaszające się na rekolekcje
powinny wcześniej otrzymać aprobatę swego duszpasterza lub katechety.


Drogi Młody Przyjacielu!

Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Nad niektórymi długo się zastanawiasz. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?… Znalezienie natychmiastowej odpowiedzi nie jest łatwe… Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu mieli odwagę zaufać Mu, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje.

Pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę.

Informacje organizacyjne:

 1. Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej i szkół średnich.
 2. Rozpoczęcie rekolekcji: 03.02.2023 r. (piątek – zjazd do godz. 18.00), zaś zakończenie: 05.02.2023 r. (niedziela – ok. godz. 14.00).
 3. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.
 4. Opłata za pobyt w Seminarium wynosi 150 zł; (przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium). 
 5. Zgłoszenia prosimy kierować do 02.02.2023 r. na adres:
  na e-mail: rozeznanie@diecezja.lomza.pl
  telefonicznie: 508719064
  (W zgłoszeniu podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę, do której chodzisz oraz klasę, a także weź ze sobą opinię katechety lub księdza; opinię można też przesłać e-mailem).

W łączności modlitewnej

Ks. Wojciech Chudzik
Duszpasterz Powołań 
Alumni Koła modlitwy za Powołania

Łomża, dnia 11 stycznia 2023 r.