Pielgrzymka do Grecji śladami Św. Pawła

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce do Grecji śladami Św. Pawła
Termin pielgrzymki: 5-12 października 2020 r.
Zapisy do dnia 15 sierpnia i wpłata zaliczki 1000 zł u Ks. Proboszcza Zygfryda (tel. 601 614 907)