Ogłoszenie o zamówieniu – ROBOTY BUDOWLANE – modernizacja cmentarza parafialnego

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

Modernizacja cmentarza parafialnego w miejscowości Długosiodło

Więcej szczegółów w pliku:

Termin składania ofert: 2024-07-16 09:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl
Termin otwarcia ofert: 2024-07-16 09:30
Termin związania ofertą: do 2024-08-14