Ogłoszenia parafialne – 5 IV 2020 – Niedziela Męki Pańskiej

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Msze św. o 9.00 i 16.00 transmitowane są przez Facebooka. Zachęcamy do duchowej łączności.
2. Liturgia Wielkiego Tygodnia odbędzie się w tym roku bez udziału wiernych (max. 5 osób). Liturgia Triduum Paschalnego będzie także transmitowana przez Facebooka.
3. Porządek transmisji Nabożeństw na Facebooku:
Wielki Czwartek – godz. 17.00
Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej – godz. 15.00;
o godz. 19.00 transmisja Drogi Krzyżowej.
– Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę – godz. 20.45
Wielkanoc – Rezurekcja – godz. 6.00 rano;
Msza św. godz. 9.00 i 16.00.
4. W tym roku nie organizujemy poświęcenia pokarmów, które należy poświęcić w gronie rodziny przed śniadaniem wielkanocnym (na naszej stronie parafialnej będzie umieszczone błogosławieństwo pokarmów). W Wielki Piątek adorujemy krzyż w naszych domach. Pamiętajmy, że tego dnia obowiązuje post ścisły.
5. Spowiadać się możemy codziennie od 8.00 do 9.00 i przed mszą wieczorną o 17.00. Przypominam, że czas spowiedzi wielkanocnej trwa do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 r.). Starajmy się przystąpić do spowiedzi w późniejszym terminie po ustaniu epidemii.
6. Do chorych jedziemy tylko w niebezpieczeństwie śmierci chorego.
7. Nie ma adoracji Grobu Pańskiego przez strażaków. Grób Pański w tym roku ma ascetyczny charakter.
8. Porządek nabożeństw w I Dzień Świąt:
6.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00 (w kaplicach o zwykłych godzinach).
II Dzień Świąt : 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00 (w kaplicach jak zwykle).

Transmisja online Mszy Świętych – 29.03.2020

Zapraszamy w najbliższą niedzielę, 29.03.2020 do duchowego uczestnictwa we Mszach Świętych o godz. 9:00 i 16:00 odprawianych w naszym kościele.

Transmisje online, na żywo można będzie śledzić na naszej stronie na Facebooku:
https://www.facebook.com/parafiadlugosiodlo/

Zachęcamy także wszystkich, którzy nie zdążyli subskrybować jeszcze naszego kanału na YouTube o dołączenie do subskrypcji:
https://www.youtube.com/channel/UC6_8gxnhPOJIzBP9uUNkFuw
Zostało nam uzbierać około 100 subskrypcji – gdy je uzbieramy, będziemy mogli transmitować Msze na żywo również za pośrednictwem YouTube .
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy już dołączyli do subskrypcji!

Ogłoszenie parafialne, 25 III 2020 r.

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od dn. 25 III 2020r, we Mszy  Św.
 oraz innych obrzędach religijnych (np. pogrzeb) – może uczestniczyć maks. 5 osób. (nie licząc osób sprawujących posługę).

Prosimy o BEZWZGLĘDNE przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
I ZACHĘCAMY DO MODLITWY INDYWIDUALNEJ W DOMACH ORAZ KORZYSTANIA Z TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTEJ PRZEZ TELEWIZJĘ LUB INTERNET.

Komunikat Przewodniczącego KEP w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,
Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

Pogrzeby podczas stanu epidemii

DEKRET
o pogrzebach podczas stanu epidemii

Ze względu na stan epidemii zarządzam w całej Diecezji Łomżyńskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu, III forma pogrzebu, s. 176 – stacja tylko na cmentarzu).
Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób, łącznie z podejmującymi posługę liturgiczną i cmentarną.
Przypominam, że w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.
Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy poinformować o niniejszym dekrecie.

Dekret wchodzi w życie z dniem 22 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Łomża, dnia 21 marca 2020 r.

+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

Ks. Artur Szurawski
Kanclerz Kurii

Zdjęcie w miniaturze artykułu: diecezja.lomza.pl

Ogłoszenia 15 III 2020

Drodzy Parafianie. Odnosząc się do wytycznych Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz dekretu naszego Biskupa Janusza Stepnowskiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, jako Wasi duszpasterze, chcemy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

W naszej parafii pw. św. Rocha w Długosiodle:
1. Godziny Mszy Świętych w naszym Kościele pozostają bez zmian.
2. Wspólnie celebrowane nabożeństwa tj. Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Różaniec i inne, zostają zawieszone, zachęcamy  jednak  do rozważania tych nabożeństw w domu z modlitewnika.
3. Spotkania wszystkich grup i wspólnot parafialnych są zawieszone do odwołania.
4. Wszelkie spotkania formacyjne, kwadranse katechetyczne, spotkania dla narzeczonych są zawieszone.
5. We wszystkich Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych i w dni powszednie) wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób. W wypadku pogrzebu należy ograniczyć liczbę uczestników do najbliższej rodziny (maksymalnie 50 osób).
6. Księża rozdający Komunię Świętą zostali poinstruowani o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Tak otrzymaną świętą hostię należy włożyć od razu do ust przed odejściem od szafarza. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.
7. Informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona. Prosimy, aby nie całować stuły po spowiedzi oraz krzyży przy wejściu i wewnątrz w Kościele.
8. Rekolekcje parafialne zaplanowane na 20-22 marca tego roku są odwołane. Msze św. w piątek 22.03 o 7.00 i 15.00 w sobotę 21.03 o 7.00 i 17.00 w niedzielę bez zmian. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem intencji wywieszonych w gablocie. Czas wypełnienia obowiązku spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
9. Bardzo prosimy o to, żeby osoby chore, starsze, znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domach. Przypominamy, że osoby starsze i schorowane powinny uczestniczyć we Mszach św. poprzez środki masowego przekazu: telewizję, radio i Internet.
10. Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Dyspensa obejmuje osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
11. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach żywności, czy lekarstw. Jeżeli ktoś będzie w takiej potrzebie można to również zgłosić u duszpasterzy.
12. Prosimy także, na ile jest to możliwe, o ograniczenie korzystania z kancelarii parafialnej. W razie potrzeby prosimy dzwonić na numer telefonu parafialnego: 601 614 907.
13. Prosimy wszystkich parafian o modlitwę̨ w intencji ochrony przed chorobami, o zdrowie dla chorych, a także dla tych, którzy się nimi opiekują, dla lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Z ufnością odczytujmy znaki czasu, módlmy się, nawracajmy się, uznawajmy swoją zależność od Boga, dbając o siebie i nie zaniedbując czysto ludzkich środków ostrożności.

Duszpasterskie odwiedziny kolędowe 2020

 • 3 stycznia (piątek) – godz. 9.00 –  Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański (2 księży);
 • 4 stycznia (sobota) – godz. 8.30 – Dalekie (3 księży);
 • 7 stycznia (wtorek) – godz. 15.00 – ul. Kardynała Wyszyńskiego (1 ksiądz), ul. Czwórki (1 ksiądz);
 • 8 stycznia (środa) – godz. 10.00 – Augustowo (2 księży); od godz. 14.00 – ul. Spokojna i Pocztowa (1 ksiądz);
 • 9 stycznia (czwartek) – godz. 9.00 – Dębienica (2 księży), 0d godz. 14.00 – ul. Sosnowa, Spacerowa, 4 września i Leśna (1 ksiądz);
 • 10 stycznia (piątek) – godz. 9.00 – Małaszek (1 ksiądz); 0d godz.  15.00 – ul. Kościuszki (2 księży);
 • 11 stycznia (sobota) – godz. 9.00 – Jaszczułty (3 księży);
 • 13 stycznia (poniedziałek) –  godz. 9.00 – Prabuty i Znamiączki (2 księży), od godz. 15.00 – ul. Targowa;
 • 14 stycznia (wtorek) –  godz. 9.00 – Chorchosy (1 ksiądz), od godz. 15.00 – ul. Królowej Jadwigi (2księży);
 • 15 stycznia (środa) – godz. 11.00 – Zygmuntowo i Adamowo (2 księży), od godz. 14.00 – ul. Puławskiego i Piaskowa (1 ksiądz);
 • 16 stycznia (czwartek) – godz. 9.00 – Kornaciska i Zamłynie (2 księży), od godz. 14.00 – ul. Mickiewicza, Kwiatowa i Polna (1 ksiądz);
 • 17 stycznia (piątek) – godz. 9.00 – Przetycz Wł. przed torami (1 ksiądz) i Przetycz Wł. za torami (1 ksiądz), od godz. 14.00 – ul. Moniuszki, Strażacka, Obrońców Ojczyzny, 1 Maja (1 ksiądz);
 • 18 stycznia (sobota) – godz. 9.00 – Stare Bosewo prawa strona (3 księży); ulice przed torami po prawej stronie 1 ksiądz; ulica Główna po obu stronach i do Szkolnej, Okrężna i dalsze (1 ksiądz); ulica Główna, Prosta i dalsze ulice (1 ksiądz);
 • 20 stycznia (poniedziałek) – godz. 9.00 – Kalinowo (2 księży), od godz. 15.00 – ul. Kilińskiego (1 ksiądz);

Ogłoszenia 28 IV 2019

 1. Od następnej niedzieli o g. 6.30 śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M. Panny.
 2. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00.
 3. W czwartek 2 maja ok. 10:30 w kaplicy w Jaszczułtach Msza św. pieszej pielgrzymki z Wyszkowa do Osuchowej.
  Po Mszy św. poczęstunek w sali katechetycznej.
 4. W piątek uroczystość Królowej Polski; Msze św. jak w każdą niedziele: 7.00 – po tej Mszy św. wychodzi piesza pielgrzymka do Osuchowej; prowadzi Ks. Andrzej. Przy kaplicy w Wiśniewie odpoczynek i skromny poczęstunek.
  Następne Msze św. : 9.00, 10.30; 12.00 – suma uroczysta liturgia w int. Ojczyzny i Strażaków. Zapraszamy P. Wójta, Władze Gminy, Chór parafialny, Poczty sztandarowe: Kombatantów, Straży, Szkół, Koła Łowieckiego. Poczty będą wprowadzone uroczyście i zajmą zwyczajowo swoje miejsca; małe ławki dla pocztów; po dwie duże ławki po obu stronach dla zaproszonych Gości; po Mszy św. przejście do pomnika kamienia ku czci św. Jana Pawła II;
  Msza św. o g. 16.00. Po Mszy św. majowe.
  W Jaszczułtach Msza św. o g. 8.00; Nie będzie Mszy św. w Wiśniewie.
 5. Przypominamy, że 3 maja przypada też I piątek miesiąca.
 6. I sobota – nabożeństwo do Matki Bożej po Mszy św. o 17.00.
 7. Majowe w kościele w dni powszednie po Mszy o g. 17.00, w niedziele po Mszy św. o 16.00. Zachęcamy do majowego przy krzyżach i figurach, oraz w kaplicach.
 8. Dziś święto patronalne Caritasu – ofiary do puszek składamy na cele związane z działalnością charytatywną Caritas. Skarbonki z jałmużną wielkopostną zostawiamy na stoliku z gazetami.
 9. Ogłoszenie o zbiórce w przyszłą niedzielę dla pogorzelców (potrzebna jest pasza dla konia-proszę się zgłosić do GOPSu)
 10. Zachęcamy do czytania Głosu Katolickiego.