Porządek mszy św.

Niedziele i święta:
- 7:00
- 9:00
- 10:30
- 12:00
- 12:00 (Jaszczułty)
- 14:00 (Wiśniewo)
- 16:00

Dni powszednie:
- 7:00
- 17:00

Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw

Dnia 12.03.2015 r. w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, czas duchowych ćwiczeń, które przygotowują nas do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Rekolekcje przeprowadził ks. dr  Jacek Kotowski, sekretarz biskupi i Diecezjalny Duszpasterz Rodzin diecezji łomżyńskiej.

Były one poświęcone rodzinie. W sposób szczególny były omówione trzy ołtarze małżeńskiego życia: stół, łóżko i klęcznik.

 Stół – Ołtarz zasiadania, przy którym małżonkowie budują więź poprzez rozmowę o wszystkich sprawach wspólnego życia.
Łóżko – Ołtarz obdarowania, przy którym małżonkowie budują więź, dzieląc się miłością i przyjemnością poprzez współżycie seksualne. Na tym ołtarzu małżonkowie współpracują z Bogiem Stwórcą.
Klęcznik – Ołtarz modlitwy, przy którym małżonkowie budują więź z Chrystusem, zapraszają go w sprawy, jakimi żyją i na wspólnej modlitwie celebrują Jego obecność pośród nich.

Podczas rekolekcji zostały postawione pytania:

Czy rzeczywiście kochasz Boga tak jak kiedyś?
Czy spotykasz się z Nim na modlitwie?
Czy znasz jego Ewangelię i czy według niej żyjesz?
A może Jezus, który oddał za Ciebie życie, stał się Ci obojętny?

Zatrzymaj się więc i zastanów nad swoją relacją do Boga!
Nad swoim życiem! Także nad swoją relacją do współmałżonka!
Temu były poświęcone nasze rekolekcje.

Czym i po co jest małżeństwo?

Małżeństwo to wspólnota dwóch osób, mężczyzny i kobiety, która jest wyłączna i nierozerwalna aż do śmierci jednego ze współmałżonków. Wspólnota ta jest oparta na wzajemnym obdarowaniu: przyjmuję drugą osobę jako dar i ofiaruję siebie jako dar. Jeśli przyjmuję, to znaczy, że biorę odpowiedzialność, zobowiązuję się do troski, do tego, że będę dbał o prawdziwe szczęście tej osoby z całego serca, ze wszystkich sił, najlepiej jak potrafię. Jeśli ofiarowuję siebie, to znaczy, że należę do tej drugiej osoby, ufając oczywiście, że zostanę przyjęty jako dar, tzn. obdarzony troską i miłością.

Małżeństwo jest po to, aby mąż i żona pomagali sobie nawzajem w życiu, tak by to życie było pełne, owocne, bezpieczne, szczęśliwe. Przede wszystkim zaś po to, by przez wspólne życie małżonkowie mogli być coraz mocniej zjednoczeni z Bogiem.

Czego nie robić, by wygrać małżeństwo:

Nie kierować się egoizmem
(Pytaj samego siebie: Czy chciałbyś by twoją ukochaną córeczkę mąż traktował tak jak ty traktujesz swoją żonę? Czy chciałbyś, aby twój synek był tak traktowany przez żonę, jak ty traktujesz swojego męża?)

Nie igrać z uczuciami
(Uczucia w życiu są ważne i trzeba o nie dbać i je pielęgnować, jednak pod żadnym pozorem nie wolno poddawać swojego życia pod dyktat uczuć. Gdy uczucia uda się nam podporządkować rozumowi i woli, jesteśmy bezpieczni).

Nie ranić.

Nie rozstawać się na dłużej
(Bez względu na cel wyjazdu i najczystsze nawet intencje wyjeżdżającego długotrwała rozłąka nie służy dobru i jedności rodziny).

Nie zapominać o drobiazgach
(Wyrażenie wzajemnej troski i miłości przez drobiazgi jest bezcenne dla komunii małżeńskiej).

Nie unikać rozmów.

Nie odchodzić od Boga
(Modlitwa w rodzinie jest modlitwą wspólną męża i zony, rodziców i dzieci. Jest ona sposobem budowania komunii i szczęścia w małżeństwie. Centrum niedzieli stanowi wspólny, rodzinny udział w Eucharystii, a potem wspólny obiad, ciekawa lektura, wspólne zabawy, spacery, wycieczki).
RODZINA BOGIEM SILNA STAJE SIĘ SIŁĄ CZŁOWIEKA I CAŁEGO NARODU.

 

Więcej informacji na temat rodziny na stronie internetowej:
www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

  

Pismo Święte

Portale Katolickie


Diecezja Łomżyńska