Porządek mszy św.


Niedziele i święta:
- 7:00
- 9:00
- 10:30
- 12:00
- 12:00 (Jaszczułty)
- 14:00 (Wiśniewo)
- 16:00

Dni powszednie:
- 7:00
- 17:00

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Uroczystość 3 Maja | uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | inscenizacja obrad Sejmu Wielkiego3 Maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczają za pośrednictwem Maryi.

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Marca odbyła się o godzinie 11.30. Obecni byli Pan Wójt Stanisław Jastrzębski, Władze Gminy, poczty sztandarowe Kombatantów, Straży, Szkół, Koła Łowieckiego oraz młodzież, która o godzinie 17.00 w budynku Centrum Kultury w Długosiodle zaprezentowała inscenizację obrad Sejmu Wielkiego i koncert ,,Ku wolności”. Czytaj więcej

Pantomima ewangelizacyjna

Pantomima ewangelizacyjna "Jezus żyje" | młodzież gimnazjalna Zespół Szkół w Bosewie StarymDnia 12.04.2015 r. na Mszy Świętej o godz. 16:00 młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Bosewie Starym zaprezentowała program  religijny pt. ,,Jezus żyje”. Pantomima przedstawiała historię człowieka, który poszukując szczęścia i miłości, ucieka w to co oferuje mu współczesny świat: alkohol, pieniądze, bogactwo, chęć posiadania za wszelką cenę… Zagubiony pogrążony w bólu i rozpaczy, w końcu zwraca się do Jezusa o pomoc (powierza się Jemu, oddając swoje życie). Człowiek dokonuje więc wyboru: wybierając miłość Boga, odrzuca grzech i wybiera zwycięstwo!

Mottem przewodnim tej pantomimy są słowa: Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony (Rz 10,9)

Jeśli wybrałeś w swoim życiu Jezusa, nie musisz się niczego bać, ponieważ jesteś w Jego rękach. I choć sami jesteśmy słabi, to razem z Panem stajemy się silni. Jezus nigdy nie opuszcza swoich dzieci, zawsze podtrzymuje i zachęca by iść naprzód. Czytaj więcej

Konkurs Plastyczny – „Kapliczki w majowym pejzażu”

Św. Franciszek - kapliczka przy wsi Wojsze

Św. Franciszek – kapliczka przy wsi Wojsze

 

Przydrożne KAPLICZKI na stałe wtopiły się w polski krajobraz. Od wieków bowiem wznoszono te niewielkie budowle kultowe w celach dziękczynnych, obrzędowych i wotywnych.
Stawiane przy drogach, na granicach wsi i skrzyżowaniach dróg wyznaczały „świętą” przestrzeń, miejsce poświęcone Bogu, Maryi i świętym.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne są świadectwem kultury chrześcijańskiej Europy: dokumentują obyczajowość epoki i poświadczają wydarzenia historyczne, ważne nie tylko dla lokalnej społeczności. Są świadectwem wiary naszych przodków i ludzi, którzy się dziś nimi opiekują.

Czytaj więcej

71. Tydzień Miłosierdzia 12-18 kwiecień 2015

Divina Misericordia (Eugeniusz Kazimirowski 1934)Druga Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia, który przeżywamy jest pod hasłem: „Caritas dla rodziny”.

Postawy miłości miłosiernej uczymy się w rodzinie. W myśl przysłowia słowa pouczają, a przykłady porywają, postawa ojca i matki jest wzorcem postępowania dla dorastających dzieci. Szacunku dla osób starszych i chorych uczymy się w rodzinie. Rodzina jako Kościół Domowy jest więc najlepszą szkołą w realizacji uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

Czytaj więcej

Życzenia Biskupa Łomżyńskiego na Wielkanoc 2015 r.

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO
NA WIELKANOC 2015

bp. Janusz StepnowskiUmiłowani Bracia i Siostry,

Kolejny raz brzmią dziś radosne słowa Sekwencji wielkanocnej mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że nasz Pan odkupił nas i pojednał z Ojcem, ale także napełniają nadzieją tak bardzo potrzebną w sytuacji, kiedy różnego rodzaju niepokoje w kraju czy konflikty na świecie towarzyszą naszemu życiu.

Dziś, kiedy jesteśmy pewni, że Chrystus żyje, kiedy rozumiemy, że Jego miłość wzięła górę nad siłą, przemocą i nienawiścią, prośmy z ufnością, aby nieprzyjaciele podali sobie ręce, zwaśnione ludy doszły do zgody a prześladowani chrześcijanie doczekali się wolności wyznania w krajach, w których żyją.

Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie – radosnych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi potrzebnej do budowania na ziemi, Królestwa Chrystusowego pełnego miłości i pokoju.

 

Łomża, dnia 24 marca 2015 r.
N. 368/B/2015

+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

Porządek nabożeństw i adoracji na czas Triduum Paschalnego

W zakładce Ogłoszenia parafialne jest już dostępny porządek nabożeństw i adoracji na czas Triduum Paschalnego oraz porządek Mszy św. na Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny.

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach i adoracji – umożliwiają nam one bowiem jeszcze lepsze, pełniejsze przygotowanie się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niedziela Palmowa

Niedziela PalmowaNiedziela Palmowa – czyli Niedziela Męki Pańskiej – wprowadza nas w przeżywanie największych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm. W naszej parafii o godzinie 11.30 odbyło się uroczyste poświęcenie palm. Najokazalsze palmy zostały wykonane przez różne stowarzyszenia.  Chór parafialny wykonał natomiast śpiew Męki Pańskiej.

Czytaj więcej

2 lata Teatru GAUDIUM

12 marca 2013 r. – podczas rozmowy po spotkaniu Grupy Biblijnej działającej przy naszej parafii – zrodziła się inicjatywa powstania teatru parafialnego. Przed kilkoma dniami Teatr ten obchodził swoje drugie urodziny.
Rozpoczęły się one Mszą św. a zakończyły premierą spektaklu Przeciw obojętności.
Czytaj więcej

Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw

Dnia 12.03.2015 r. w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, czas duchowych ćwiczeń, które przygotowują nas do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Rekolekcje przeprowadził ks. dr  Jacek Kotowski, sekretarz biskupi i Diecezjalny Duszpasterz Rodzin diecezji łomżyńskiej.

Były one poświęcone rodzinie. W sposób szczególny były omówione trzy ołtarze małżeńskiego życia: stół, łóżko i klęcznik.
Czytaj więcej

Rozpoczął się Wielki Post

Dziś Środa Popielcowa – dzień, który rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do Wielkanocy, najważniejszej chrześcijańskiej uroczystości. Wielki Post trwać będzie do Wielkiego Czwartku, 2 kwietnia, który to rozpocznie obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to dla katolików czas na podjęcie zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

Jaka jest geneza Wielkiego Postu? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Według najbardziej prawdopodobnej hipotezy, genezą Wielkiego Postu jest praktyka Kościoła w Aleksandrii, gdzie po święcie Chrztu Chrystusa (6 stycznia) obchodzono czterdziestodniowy post, zgodnie ze świadectwem Ewangelii (Mt 4, 1-11). Post ten został następnie odłączony od święta Chrztu Pańskiego i przesunięty przed Wielkanoc. Czytaj więcej

Pismo Święte

Portale Katolickie


Diecezja Łomżyńska