Porządek mszy św.

Niedziele i święta:
- 7:00
- 9:00
- 10:30
- 12:00
- 12:00 (Jaszczułty)
- 14:00 (Wiśniewo)
- 16:00

Dni powszednie:
- 7:00
- 17:00

Ogłoszenia parafialne – Niedziela -25. IX. 16 r.

1. W środę – 28 IX. patronalne święto obchodzi Ks. kan. Senior Wacław Grzybowski; polecamy jego osobę opiece i wstawiennictwu św. Wacława króla czeskiego i męczennika. Życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia i sił do posługi kapłańskiej, tak bardzo ważnej i oczekiwanej. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i służbę dla naszej wspólnoty – Bóg zapłać i szczęść Boże.

2. Zakończyliśmy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu nabożeństw: księżom, katechetom za przygotowane liturgie, panu Wójtowi i pracownikom gminnym oświaty, dyrekcjom. nauczycielom, wychowawcom szkół i przedszkoli, panom przywożącym uczniów i opiekunom P.P. organiście i kościelnemu. Złożone świadectwo wiary jest darem na chwałę Bożą i zapewne pomocne w Ewangelizacji. W trakcie Triduum było dobowe czuwanie przed Najśw. Sakramentem. Główny obowiązek czuwania podjęła Grupa dla Intronizacji Serca Chrystusa Króla, która cotygodniowo gromadzi się na godzinnej adoracji – zapraszamy chętnych. Dziękuję Kółkom różańcowym, Franciszkanom świeckim, chórzystom, młodzieży, ministrantom, rodzinom i indywidualnym osobom za dar czasu i modlitwy na chwałą Bożą – Bóg zapłać.

3. Zbliża się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Proszę, by w domach, gdzie możliwe i gdzie jest pewna tradycja, w kaplicach o zorganizowanie różańca we wspólnotach. Są przygotowane pamiątki różańcowe dla dzieci. Proszę o informację o miejscach różańca, postaramy się odwiedzić i wspólnie pomodlić.

4. Adoracja we wtorek o g. 1600 przed Mszą św. – z racji wyjazdu księży na spotkanie formacyjne z udziałem Ks. Biskupa. Następna adoracja w niedzielę 2. X. o g. 1500 wraz z różańcem – i tak przez cały październik z racji różańca dla dzieci o g. 1630.W przyszłą niedzielę różaniec odmówimy w czasie procesji po sumie.

5. W środę 28 września o godz. 1500, jest organizowana w całej Polsce „Koronka na ulicach miast”. Zapraszamy przed kościół, pod krzyż misyjny do wspólnej modlitwy publicznej. Zachęcamy do akcji modlitewnej: ”Koronka na ulicach miast” przy krzyżach wioskowych gdzie odprawiane jest majowe.

6. W czwartek o g. 1600 zbiórka ministrantów i kandydatów zaprasza Ks. Andrzej.

7. I sobota – nabożeństwo do Matki Bożej w czasie różańca po Mszy św. o godz. 1700

W sobotę zjazd Kółek Różańcowych w Osuchowej. Początek uroczystości o g. 1000. Wyjazd chętnych sprzed kościoła w sobotę o g. 930 ; opłata za przejazd w P. Kazimierza Icińskiego w autokarze. Autokar zatrzyma się w Wiśniewie przy kaplicy. Powrót po Koronce do Miłosierdzia Bożego ok. g. 1500

8. Pierwsza niedziela – liturgię na sumę przygotuje asysta dziecięca pod opieką S. Przełożonej, opiekunki asysty dziecięcej. Po Mszy św. adoracja i procesja różańcowa do czterech ołtarzy. Prosimy całą asystę.

9. Dzisiaj zbiórka do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.

Pismo Święte

Portale Katolickie


Diecezja Łomżyńska