Porządek mszy św.

Niedziele i święta:
- 7:00
- 9:00
- 10:30
- 12:00
- 12:00 (Jaszczułty)
- 14:00 (Wiśniewo)
- 16:00

Dni powszednie:
- 7:00
- 17:00

Kancelaria parafialna

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Rocha
07-210 Długosiodło
ul. Królowej Jadwigi 1

tel. 799 041 478

Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do soboty w godzinach 8:00 – 10:00.



Chrzest

Czas udzielania chrztu świętego

Chrzest dzieci w naszej parafii odbywa się w drugą niedzielę na Mszy Św. o godz. 12:00.

Czas zgłoszenia

Dziecko do chrztu zgłaszamy w tygodniu poprzedzającym chrzest.
Omówienie liturgii chrztu i spowiedź rodziców i chrzestnych w sobotę przed Mszą Św. o godz. 17:00.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

1. Dowód osobisty.
2. Akt urodzenia dziecka z USC.
3. Dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojej parafii.
4. Potwierdzenie odbytej spowiedzi.

Rzeczy potrzebne do chrztu:
  • świeca chrztu
  • biała szata
Rodzice dziecka

przed Chrztem dziecka są zobowiązani do wysłuchania nauki przedchrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy Świętej chrzcielnej – do Komunii Świętej.

Dowiedz się więcej na temat sakramentu chrztu.


Bierzmowanie

Dokumenty wymagane do bierzmowania:

1. Metryka chrztu, (jeśli chrzest był w innej parafii, niż ta w której przystępuje się do bierzmowania),
2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji.
3. Uczestnictwo w katechezach przygotowawczych.
4. Egzamin z zakresu wiedzy religijnej.

Dowiedz się więcej na temat sakramentu bierzmowania.


I Komunia Święta

Dokumenty wymagane do I Komunii Świętej:

Metryka chrztu, (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż ta, w której przystępuje do I Komunii Świętej).

Dowiedz się więcej na temat sakramentu Eucharystii.


Namaszczenie Chorych

Co należy przygotować, kiedy wzywamy kapłana do chorego?

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę i trochę waty. Na tak przygotowanym stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje.

Bądźmy wspólnie z naszymi chorymi podczas przyjmowania przez nich tego sakramentu.

Dowiedz się więcej na temat sakramentu Namaszczenia Chorych.


Małżeństwo

Czas załatwiania formalności przedślubnych:

Narzeczeni powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej wcześniej w celu zarezerwowania terminu zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Nauki przedmałżeńskie

prowadzone są w naszej parafii zawsze w okresie po Bożym Narodzeniu. Informacja o terminach rozpoczęcia nauk jest dostępna w kancelarii parafialnej.

Zapowiedzi:

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty:

Na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania Protokołu przedślubnego. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

1. Metrykę chrztu świętego z adnotacją: „do ślubu kościelnego”, (pobrana w parafii chrztu; dokument jest ważny sześć miesięcy).
2. Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu).
3. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy.
4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
5. Dowody osobiste.
6. Zaświadczenie (3 egzemplarze) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (dotyczy ślubu konkordatowego; dokument jest ważny trzy miesiące).

Po przedstawieniu powyższych dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisany zostaje protokół kanoniczny i dane osobowe do zapowiedzi. Następnie narzeczeni odbywają 3 spotkania w poradnictwie rodzinnym.

Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć Spowiedź Świętą przygotowującą do Sakramentu Małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć, iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

Do przedślubnej Spowiedzi Świętej należy przystąpić:
  • pierwszy raz – na początku trzymiesięcznego okresu przygotowania do ślubu,
  • drugi raz – tuż przed ślubem.

W dniu zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się pół godziny przed Mszą Św. do parafialnej kancelarii, celem spisania i podpisania aktu ślubu.

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.

Dowiedz się więcej na temat sakramentu Małżeństwa.


Pogrzeby

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał (jeśli pogrzeb ma odbyć się w naszej parafii).

W kancelarii parafialnej najbliższa rodzina zmarłego otrzymuje:

1. Potwierdzenie ustalenia daty i godziny pogrzebu (po przedstawieniu kopi aktu zgonu z USC, zaświadczenia o sakramencie chorych i informacji, na jakim cmentarzu jest pogrzeb).
2. Potwierdzenie złożenia ofiary za posługę pogrzebową dla rodziny zmarłego (do wystawienia rachunku pogrzebowego potrzebny jest NIP członka rodziny na kogo ten rachunek ma być wystawiony).

Kto nie może otrzymać pogrzebu katolickiego:

Według Kodeksu prawa Kanonicznego, kan 1184: § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
 notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
 osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
 inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Dowiedz się więcej na temat pogrzebu.

Pismo Święte

Portale Katolickie






Diecezja Łomżyńska