Porządek mszy św.

Niedziele i święta:
- 7:00
- 9:00
- 10:30
- 12:00
- 12:00 (Jaszczułty)
- 14:00 (Wiśniewo)
- 16:00

Dni powszednie:
- 7:00
- 17:00

Grupy działające przy parafii Św. Rocha w Długosiodle

 

Caritas parafialna

banner_caritas

W ramach działalności grupa ta świadczy doraźną pomoc materialną i żywnościową osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Poza wspomaganiem materialnym, Caritas troszczy się także duchowo o potrzebujących.


Chór parafialny

logo_chor_890x190_a

Zespół jest chórem mieszanym – czterogłosowym (sopran, alt, tenor, bas). Śpiewają w nim osoby w różnym wieku. Chórzyści reprezentują najróżniejsze zawody – zwykle nie mają przygotowania muzycznego, ale łączy ich pasja do muzyki.
Powodów, dla których się spotykają jest wiele, ale – jak mówią – głównie są po to, by śpiewać na chwałę Bogu i czerpać radość z bycia razem.
Śpiew chóru stanowi głównie oprawę liturgii niedzielnych Mszy Świętych i uroczystości parafialnych. Co roku w naszej parafii organizowany jest Koncert Kolęd, w trakcie którego śpiewają kolędy znane i już zapomniane, a także pastorałki. Choć ich repertuar składa się w większości z pieśni religijnych, to odnajdą się w nim również utwory świeckie, które można zaśpiewać np. przy ognisku, z okazji imienin, świąt narodowych etc.


Franciszkański Zakon Świeckich

logo_terc

Nie znamy daty erygowania powstania tej wspólnoty, ale świadectwa najstarszych Tercjarzy potwierdzają, iż zakon istniał na terenie parafii już 150 lat temu. Franciszkański Zakon Świeckich należy do Regionu Warszawskiego. Duchowym asystentem jest ks. kan. Stanisław Marzec, przełożoną – Jadwiga Godlewska. Spotkanie wspólnoty odbywają się w sali pod plebanią w czwartą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 11:30.
Więcej informacji o misji i historii Zakonu w Polsce tutaj.


Grupa Anonimowych Alkoholików

Grupą opiekuje się ks. Kamil Paź.


Grupa Intronizacji N.S.P.J

Wspólnota dla Intronizacji N.S.P.J. powstała w 2002 roku z inicjatywy animatorki diecezjalnej, Teresy Rutkowskiej. Animatorką Wspólnoty jest Krystyna Sępkowska. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w każdy wtorek. Uczestniczy w niej 10-12 osób.


Lektorzy

Lektorzy sa grupą młodych, których można by nazwać „sługami Słowa”. Jezus – Słowo Przedwieczne – dla nas staje się mały i w Eucharystii przychodzi do nas przez Pisma i w Komunii Świętej. Lektorzy, będąc blisko tych Tajemnic, uczą się służyć Braciom i Siostrom, i odkrywają, że Bóg działa też w ich codzienności.


Parafialny Teatr „Gaudium”

Celem i zadaniem Teatru Gaudium jest szerzenie radości i miłości, wypływającej z wiary, dawania świadectwa Chrystusowi oraz rozwój młodych talentów poprzez spektakle o tematyce religijnej.
Inicjatywa powstania teatru parafialnego zrodziła się 12 marca 2013 r. podczas rozmowy po spotkaniu Grupy Biblijnej przy parafii św. Rocha. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Karol Pych. Zorganizował on młodzież i poprosił o pomoc w realizacji swojego pomysłu s. Bogumiłę Kuryłę, pracującą w miejscowym gimnazjum i prowadzącą spotkania Grupy Biblijnej.
Więcej informacji o historii i spektaklach Teatru Gaudium tutaj.


Schola młodzieżowa

Schola sprawia, że niedzielne Msze Święte (o godz. 16:00) stają się naprawdę piękne. W scholi znajdzie miejsce każdy, kto lubi śpiewać albo chce się tego nauczyć. Panuje tu miła atmosfera.
Scholą opiekuje się ks. Andrzej Waszczeniuk. Spotkania odbywają się w sali pod plebanią w każdy piątek o godz. 16:00.


Wspólnota ministrantów

Głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 16:00. Opiekunem duchowym ministrantów jest ks. Andrzej Waszczeniuk.


Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Zawiązanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca przy Parafii w Długosiodle miało miejsce przed Bożym Narodzeniem, 17.12.2018 r. w trakcie wspólnotowej Wigilii. Poprzedziło je trwające 10 tygodni Seminarium Odnowy Wiary, w którym uczestniczyło przeszło 80 osób.
Oficjalne przyjęcie naszej Wspólnoty miało miejsce 20.01.2019 r. w Łomży przy okazji wspólnego kolędowania wspólnot regionu łomżyńskiego.

Założycielem i opiekunem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca przy Parafii w Długosiodle jest ks. Kamil Paź, administratorem świeckim – Pani Beata Kęcka.

Spotkania odbywają się w naszym kościele w każdy poniedziałek o godz. 18:30.

Pismo Święte

Portale Katolickie


Diecezja Łomżyńska